Showing posts with label मला जीवन जगण्याची. Show all posts
Showing posts with label मला जीवन जगण्याची. Show all posts

जगण्याची आस घेउन आलीये

मी अंधारात एकटाच असलो ना...कि सारे मला एकचं प्रश्न विचारतात... काय रे प्रेमभंग झाला कि काय ?मी विदुषकासारखा मुखवटा चढवून हसतो अश्या प्रश्...
Read More

जीवन नाही

मी घर विकत घेऊ शकतो... पण त्या घराचे घरपण नाही... मी घड्याळ विकत घेऊ शकतो... पण गेलेली वेळ नाही... मी मोठे पद विकत घेऊ शकतो... पण आदर ...
Read More

जीवन आहे तिथे

जीवन आहे तिथे भावना आहेत, भावना आहेत तिथे आठवण आहे, आठवण आहे तिथे मैत्रि आहे, आणि मैत्रि आहे तिथे नक्कीच 'तू' आहेस!
Read More