प्रेमाच वारं प्रेमाच वारं

तुझ आणि माझ कधीच जमलं नव्हत कारण.....प्रेमाच वारं तुझ्या कडून माझ्याकडे कधी फिरलच नव्हत. मी किनारा होतो, तू पाणी होतीस पण प्रेमाच्य...

Read more »

मैञी मैञी

तुझे हदय् आणी  माझे हदय् एकरूप व्हावे जखम मला व्हावी आणी कळ तुला यावी  ........................... प्रश्न मला येतील  पन उत्तर तु व्हावे कळ...

Read more »

असं प्रेम करावं असं प्रेम करावं

थोडं सांगावं थोडं लपवावं, असं प्रेम करावं थोडं रुसावं थोडं हसावं, असं प्रेम करावं गुपचुप फोन वर बोलावं, कोणाची नज़र पडताच पटकन “अगं” चा...

Read more »

Sonali Kulkarni Sonali Kulkarni

Sonali Kulkarni  (born 3 November 1974) is an  Indian  actress. She was born in  Pune . She has worked in Gujarati, Marathi, Hindi, and Tami...

Read more »

Happy Independence Day Happy Independence Day

Independence Day , observed annually on 15 August, is a  National Holiday  in India commemorating the nation's independence from the  ...

Read more »

'मैत्री' - एक अनमोल नातं 'मैत्री' - एक अनमोल नातं

मी घरी काल late आलो तर Pappa नी विचारलं ... कोठ होता रे भाड्या एवढ्या उशीरा. .??? . . मी म्हणालो: मित्राच्या घरी होतो... . तर papa ...

Read more »

हा पाऊस हा पाऊस

हा पाऊस म्हणजे थेंबातुन प्रश्नांची सरबत्ती मी काय खुलासे करु नभाला इतकी भिजल्यावरती मी रोज नव्याने वाचु पहाते पाण्याची अक्षरे हा पाऊस काही न...

Read more »

अस्पष्ट भावनांची गर्दी अस्पष्ट भावनांची गर्दी

थेंब गालावरून निथळे खांद्यावरी,  त्या नितळ थेंबात भिजू दे. केस ओले तुझे, जीव नव्याने रुजे,  आग या मनाची विझू दे. हा देह आगीचा शांत कर चुम्बु...

Read more »