येवुन मिठीत आज म्हणाली येवुन मिठीत आज म्हणाली

येवुन मिठीत आज म्हणाली  तुझ्या शिवाय काही सुचत नाही  तूच हवास जवळ सारखा....... मनाला दुसरं काही रुचत नाही  सांग ना रे हल्ली असं का होत...

Read more »
 
Top