Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds
Results for मलाही वाटत

वाटतंय

August 16, 2013
तुझ्यावर खुप प्रेम करावेसे वाटतंय खुप दिवस गेले तुझ्या आठवणीत आता तुला पाहावेसे वाटतंय... तुझ्या प्रेमात मन गुंतवुन द्यावेसे वाटतय अगदि...
वाटतंय वाटतंय Reviewed by Hanumant Nalwade on August 16, 2013 Rating: 5

मलाही वाटत

August 15, 2013
मलाही वाटत... तुझ माझ्यावर खुप प्रेम असाव,तुझ्या डोळ्यात मला ते दिसाव.. मलाही वाटत.. तुझ्या बरोबर खुप काही बोलाव,मग खुप बोलून थोडा वेळ श...
मलाही वाटत मलाही वाटत Reviewed by Hanumant Nalwade on August 15, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.