वाटतंय वाटतंय

तुझ्यावर खुप प्रेम करावेसे वाटतंय खुप दिवस गेले तुझ्या आठवणीत आता तुला पाहावेसे वाटतंय... तुझ्या प्रेमात मन गुंतवुन द्यावेसे वाटतय अगदि...

Read more »

मलाही वाटत मलाही वाटत

मलाही वाटत... तुझ माझ्यावर खुप प्रेम असाव,तुझ्या डोळ्यात मला ते दिसाव.. मलाही वाटत.. तुझ्या बरोबर खुप काही बोलाव,मग खुप बोलून थोडा वेळ श...

Read more »
 
Top