Showing posts with label तुझा आणि तुझाच होण्याचं. Show all posts
Showing posts with label तुझा आणि तुझाच होण्याचं. Show all posts

Sunday, November 24, 2013

परी तुझाच प्रेम वेडा

मुलीँन बाबत एक खरं सत्य
.
मी माझ्या एका जवळच्या मैत्रिणीँ तिने दिलेलं उत्तर
.
मी : सांग पाहू प्रेम करावं लागत, कि आपोआपचं होतं ???
:
  
:
ती : मुलगा जर दिसायला सुंदर असेल, तर प्रेम आपोआपचं होत
.
आणि...
मुलगा जर श्रीमंत असेल, तर प्रेम करावं..
>>>परी तुझाच प्रेम वेडा™<<<<