आठवण येत आहे आठवण येत आहे

आज तुझी खुप आठवण येत आहे... नकळत डोळ्याच्या कढा पाणावतात, पण...पण...अश्रु येत नाही! जशी शरीरावर ऐखादी जखम झाल्यावर, त्यावरची खपली गळू...

Read more »

सर्व विश्व एकरूप व्हाव सर्व विश्व एकरूप व्हाव

एका अशा ठिकाणी जावे, "तो आणि मी" सोबत दुसरे कुणीही नसावे,वळण-वळणाची ती वाट असावी हिरव्या-गर्द झाडांनी जी डुंबून जावी,लाल माती...

Read more »

तुझ्या आठवणी म्हणजे तुझ्या आठवणी म्हणजे

तुझ्या आठवणी म्हणजे... मोरपिसाचा हळूवार स्पर्श तुझ्या आठवणी म्हणजे... नकळत निर्माण होणारा हर्ष तुझ्या आठवणी म्हणजे... स्वप्नांनी सजवलेल...

Read more »

मैत्री म्हणजे मैत्री म्हणजे

मैत्री म्हणजे शब्दांशिवाय एकमेकांचं मन जाणून घेणं, चुकलं तर ओरडणं, कौतुकाची थाप देणं, एकमेकांचा आधार बनणं, मैत्री म्हणजे अतूट विश्वास, ...

Read more »

आठवणी आठवणी

बालपणीच्या पावसातील आठवणी आठवतात अजुनही मला ते पावसाळ्यातील दिवस शाळेत जायचा देखील जेव्हा यायचा मला आळस आठवतो पावसासोबत येणारा तो गार ग...

Read more »
 
Top