Showing posts with label तुझ्या आठवणी म्हणजे. Show all posts
Showing posts with label तुझ्या आठवणी म्हणजे. Show all posts

आठवण येत आहे

आज तुझी खुप आठवण येत आहे... नकळत डोळ्याच्या कढा पाणावतात, पण...पण...अश्रु येत नाही! जशी शरीरावर ऐखादी जखम झाल्यावर, त्यावरची खपली गळू...
Read More

सर्व विश्व एकरूप व्हाव

एका अशा ठिकाणी जावे, "तो आणि मी" सोबत दुसरे कुणीही नसावे,वळण-वळणाची ती वाट असावी हिरव्या-गर्द झाडांनी जी डुंबून जावी,लाल माती...
Read More

तुझ्या आठवणी म्हणजे

तुझ्या आठवणी म्हणजे... मोरपिसाचा हळूवार स्पर्श तुझ्या आठवणी म्हणजे... नकळत निर्माण होणारा हर्ष तुझ्या आठवणी म्हणजे... स्वप्नांनी सजवलेल...
Read More

मैत्री म्हणजे

मैत्री म्हणजे शब्दांशिवाय एकमेकांचं मन जाणून घेणं, चुकलं तर ओरडणं, कौतुकाची थाप देणं, एकमेकांचा आधार बनणं, मैत्री म्हणजे अतूट विश्वास, ...
Read More

आठवणी

बालपणीच्या पावसातील आठवणी आठवतात अजुनही मला ते पावसाळ्यातील दिवस शाळेत जायचा देखील जेव्हा यायचा मला आळस आठवतो पावसासोबत येणारा तो गार ग...
Read More