विचारायला पाहिजे होतस.

एकदा तरी मनापासून विचारायला पाहिजे होतस,
माझ्याशी मैत्री का केलीस म्हणून?
मी उत्तर दिला असता,
माझ्या जीवनात नवीन व्यक्तीचा प्रवेशव्हावा म्हणून...
तुझ्यासाठी काय पण...
एकदा तरी मनापासून विचारायला पाहिजे होतस,

माझ्या सोबत इतका मोकळा का राहतोस?
http://3.bp.blogspot.com/_DgyOl47MmtM/TFAHXS335yI/AAAAAAAAASM/qSdVa2n6lXg/s1600/Without_You_phixr.jpgमी उत्तर दिला असतं,
मला दुसरा जवळची मैत्रीण अशी कोणी नाही म्हणून...
तुझ्यासाठी काय पण...
एकदा तरी मनापासून विचारायला पाहिजे होतस,
मी रागावले तर माझी समजूत का नाही काढत पटकन?
मी उत्तर दिला असतं,
मला हक्काचं असा रागावणारी तूच एक होतीस...
तुझ्यासाठी काय पण...
एकदा तरी मनापासून विचारायला पाहिजे होतस,
माझ्यात तू इतका का सामील होतोस?
मी उत्तर दिला असतं,
तुझा सुख तेच माझा सुख असतं म्हणून...
तुझ्यासाठी काय पण...
एकदा तरी मनापासून विचारायला पाहिजे होतस,
तू माझ्यासाठी इतका सारं का करतोस?
मी उत्तर दिला असतं,
मी तुझ्याशी मैत्री केलीये अन,
तुझ्या मैत्रीसाठी काय पण....
तुझ्यासाठी काय पण...
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade