Results for तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही

डोळ्यांतून नकळत पाणी येतं

October 06, 2014
आजही आठवण आली तुझी की,माझ्या डोळ्यांतून नकळत पाणी येतं.. मग आठवतात ते दिवस  जिथं आपली ओळख झाली.. आठवण आली तुझी की,माझं मन कासाविस होतं ...
डोळ्यांतून नकळत पाणी येतं डोळ्यांतून नकळत पाणी येतं Reviewed by Hanumant Nalwade on October 06, 2014 Rating: 5

माझ्या मनात बसतेस

October 06, 2014
तु जेव्हा हसतेस, आणखीन सुंदर दिसतेस तु जेव्हा रुसतेस, भलतीच प्रेमळ दिसतेस तु जेव्हा फुगतेस, काटकोनात बसतेस तु जेव्हा शांत बसतेस, फारच राग...
माझ्या मनात बसतेस माझ्या मनात बसतेस Reviewed by Hanumant Nalwade on October 06, 2014 Rating: 5
तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5
एकतर्फी प्रेमामध्ये आपलेच हाल होतात ना एकतर्फी प्रेमामध्ये आपलेच हाल होतात ना Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

सोबती तूला पाहतो

December 09, 2013
असतेस समोर तू जेव्हा मी न माझा राहतो नभी सूर्य असल्या परी स्वप्नात तूला मी पाहतो... तू सोबत असते माझ्या जेव्हा मी न माझा राहतो नितळ पाण्याच...
सोबती तूला पाहतो सोबती तूला पाहतो Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

तुझ्यासोबत जगायला

December 09, 2013
तुझ नाव सांगायला, आवडेल मला तुझ्या सोबत संसाराचा डाव मांडायला,  आवडेल मला तुझ्या प्रत्येक दु:खात तुझ्या सोबत उभ रहायला,  आवडेल मला तु...
तुझ्यासोबत जगायला तुझ्यासोबत जगायला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.