Showing posts with label कुणास कळते ह्रदयाची कळ. Show all posts
Showing posts with label कुणास कळते ह्रदयाची कळ. Show all posts

का कळत नाही तुला

का कळत नाही तुला,प्रेम करतो तुझ्यावर...... ए कवेळीस माझं तरी विचार करं.... तु माझ्यावर प्रेम करं.. नजरेने नजरात वार करं... स्पर्शचा  मोह...
Read More

ते ह्र्दय जणू चुकार होते

तीलाच द्याव मन हेच विचार होते तीच्या निशब्द ह्र्दयात नकार होते. ती दोष देउन जरी नियतीस गेली माझे तिच्याहुन नशीब सुमार होते. कर्जात बूडु...
Read More