असंही असतं प्रेम असंही असतं प्रेम

कधीच ती आपली होऊ शकणार नाही आयुष्यात कधीही येऊ शकणार नाही हे माहित असूनही प्रेम करत राहायचं तिलाजीवापाड जपत राहायचं अपेक्षा न ठेवता निराग...

Read more »

आयुष्य असचं जगायचं असतं आयुष्य असचं जगायचं असतं

जॆ घडॆल तॆ सहन करायचं असतं, बदलत्या जगाबरॊबर बदलायचं असतं, आयुष्य असचं जगायचं असतं. कु‍ठून सुरू झालं हॆ माहित नसलं, तरी कुठेतरी थांबाय...

Read more »
 
Top