ते तुलाच शोधत असेल ते तुलाच शोधत असेल

आयुष्यात प्रेम नावाचा भाग प्रत्येकाच्या वाट्याला एकदा तरी येतो आणि तो नक्कीच यावा कारण त्याशिवाय जगणं काय ते नाही उमगत…. आपण मनाने , शरी...

Read more »

मी पुन्हा एकांत शोधत जातो मी पुन्हा एकांत शोधत जातो

तू असलीस कि मनी एक वेगळाच नाद असतो गर्दीत हि बाग फुलावी असा प्रेमळ आभास असतो कटू उन्हातही तुझ्या सावलीत क्षणभंगुर असतो मनी मात्र तुझ्या आ...

Read more »

तुझ मन शोधेल मला तुझ मन शोधेल मला

माझी आठवण कधीतरी येईल तुला जुन्या आठवणीत मग तू शोधशील मला..... कुणालातरी माझी आठवण सांगताना तू हसशील पण त्या आठवणीत मला पाहताच तू रडशील.....

Read more »

लव्ह लेटर लव्ह लेटर

एक 5 वर्षाचा मुलगा पेपर वर काहीतर लिहत होता.... . वडील येतात आणि विचारतात; . वडील:-काय लिहत आहेस रे?? . मुलगा:-माझ्या जानूला 'ल...

Read more »

खरचं, प्रेम म्हणजे काय असतं खरचं, प्रेम म्हणजे काय असतं

खरचं ........... प्रेम म्हणजे काय असतं? ... तिच्या डोळ्यांतील अश्रु जेव्हा......... आपल्या डोळ्यांतुन ओघळतातं.... ते प्रेम असतं ......

Read more »

इतकं प्रेम मी केलं इतकं प्रेम मी केलं

तुझ्यासाठी काही पण असे सारेच बोलतात पण मी तसे बोलणार नाही चंद्र तारे तोडून आणीन अशी भाषा कधी मी वापरणार नाही इतकच म्हणेन मी तुझ्या सुखाश...

Read more »

आपले प्रेम शोधणारे आपले प्रेम शोधणारे

खरच काही मुले असतातच असे.... एखाद्या मुलीवर मनापासून प्रेम करणारे, तिच्यावरच प्रेम करणारे... मुले असतातच असे, तिचे सर्व हट्ट पुर...

Read more »

मी मनापासुन प़ेम केल होत मी मनापासुन प़ेम केल होत

आयुष्यात पहिल्यादा कोणीतरी मनापासुन आवडल होत खरच तिच्यावर मी मनापासुन प़ेम केल होत - पहिले आम्हा दोघांमध्ये फक्त मैत्रीच नात होत नंतर मा...

Read more »
 
Top