Follow Us @soratemplates

Tuesday, December 17, 2013

कसं समजवू

December 17, 2013
कसं समजवू या वेड्या मनाला कसा बांध घालू अंतरीच्या भावनांना
सांगेल का हे कुणी मल कसा आवरू मी या माझ्या वेड्या मनाला
कधी हे तिच्या आठवणीत रमते कधी सागराचा पैलतीर, हे गाठून येते
कधी व्याकुळलेल्या चातकापरी तिच्या प्रेमासाठी हे झुरतेकधी डोळ्यांतून अश्रू होऊन गळते तर कधी आनंदात न्हावून जाते
कधी हळूच रुसते, कधी गुदमरून हे जाते भाभडे हे मन माझे स्वप्नांच्या मागून धावते
समजावलं जरी याला किती, हे वेड्यासारखे वागते कधी तिच्या सहवासासाठी, मन हे व्याकूळ होते.
आवरू कसा या मनाला, मन मनालाच हे छळते आणि हे वेड मन माझं, तिच्याच मागून धावते.

पहिलं प्रेम कसं विसरायचं

December 17, 2013
प्रिये। आज सुध्दा तुझी उणीव भासतेय.

प्रेम ..... पहिल्या नजरेचं
प्रेम ..... शेवटच्या श्वासाचं
प्रेम ..... फुललेल्या कळीचं
प्रेम ..... जुळलेल्या जीवांचं
प्रेम ..... पहिल्याचं प्रेमाचं
प्रेम ..... अखेरीच्या भेटीचं
प्रेम ..... रेशमी अतुट बंधाचं
प्रेम ..... तुटलेल्या गाठीचं
प्रेम ..... चुकलेल्या वाटांचं
प्रेम ..... वाटेवर चुकलेल्यांचं
प्रेम ..... वाक्यावर शब्दांचं
प्रेम ..... शब्दाविना वाक्यांचं
प्रेम ..... तरुण रात्रीचं
प्रेम ..... उमललेल्या दिवसांचं
प्रेम ..... त्याचं आणि तिचं
आणि अखेर..

प्रेम ..... जसं माझ तुझ्यावरचं !!!

प्रिये। आज सुध्दा तुझी उणीव भासतेय.

रागवू नकोस मला

December 17, 2013
मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही,

डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही,
दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही,
उदास होऊ नकोस मला हसता येणार नाही,
हृदय तोडु नकोस मला जोडता येणार नाही,
आठणीँन मध्ये छलु नकोस मला सावरता येणार नाही,साथ कधी सोडु नकोस मला तुला कधी सोडता येणार नाही,

रूसवा धरु नकोस मला शब्द सापडणार नाही,
एकटं मला सोडु नकोस आपल असं मला कोणी नाही,
गुंतलेल हृदय मोडू नकोस मला परत गुंतता येणार नाही,
तुझ्याशिवाय जीवनात अर्थ नाही...... असं मी म्हणतं नाही
कारण....
तुझ्याशिवाय जीवनात जीवच राहणार नाही।

आपल्या बरोबरच का होतं

December 17, 2013
असं नेहमी आपल्याबरोबरच का होतं??
पहिल्यांदा सर्वाप्रमाणेच शाळा बोअर वाटतं

अचानक एक दिवस तो गोड चेहरा वर्गात येतो
आणि अख्खी शाळा लाईफ बदलुन जातो

मग पकाऊ लेक्चर असले तरी वर्गात बसावेसे वाटते
Result येत नसला तरी practicalकरावेसे वाटते

लायब्ररीमध्ये तासन् तास भुर्रकन उडून जातात
पुस्तकातली नाही तरी मनातली चार पाने वाचुन होतात

Extra lecture ठेवले तरी आपली त्याला ना नसते
आता तर रविवारी पण शाळेमध्ये यायची तयारी असते

असे करता करता......शाळेची वर्षे निघून जातात
जाता जाता डोळ्यामध्ये मात्र विरहाची आसवे देऊन जातात.....

सांग ना कसं विसरू मी तुला

December 17, 2013

श्वास आहेस तू माझा,
तुझ ऐकण्यासाठी तुला विसरीन ,
पण हृदयात असतो ना सहवास तुझा.
सांग ना कसं विसरू मी तुला.

... माझ्या अश्रूंनाही ठाऊक आहे मी किती भावूक आहे,
विसरायचा प्रयन्त केल्यावर पापण्या ओल्या करतात,
काहीतरी सांगतात ते मला,
सांग ना कसं विसरू मी तुला.

झोपेतही तुझीच आठवण येते,
सारख तुझंच नाव घेते,
तुझ्या स्वप्नात नेतात त्या मला.
सांग ना कसं विसरू मी तुला.

एक वेळ कविता करायचे सोडेन,
माझ्या कवितेच झाड तुझ्यासाठी मोडेन.
पण नाही विसरू शकत मी तुला, सांग ना कसं विसरू मी तुला.

तुझ्या तो कोमल हाताचा स्पर्श, मनात रुजून आहे कित्येक वर्ष.
कसा जाणार सहवास तुझा सांग मला, सांग ना कसं विसरू मी तुला.....तुझा ......

रंग बदलतात हो माणसे

December 17, 2013
रंग बदलतात हो माणसे
सरडयाला ही लाज वाटावी इतक्या पटकन रंग बदलतात हो माणसे क्षणात शब्द देवून क्षणात शब्द मोडतात हो
माणसे आधाराला हात देताना ही खेच टोचतात हो माणसे उठवाता उठावता ही दोन चारदा पडतातच हो माणसे
जखमेवर फुंकर मारताना ही मिठ्च फवारतात हो माणसे आपला आपला म्हणत पाठित घाव घालतात हो माणसे साधु बनुण ही वासनानाच कवटाळतात हो माणसे रामाच रूप घेवून ही रावणाचीच पुजा करतात हो माणसे संत्वनाला आल्यावर ही काटेच पेरतात हो माणसे मी नाही त्यातला म्हणत तशीच वागतात हो माणसे थोड्या फार स्वार्थासाठी जात बदलतात हो माणसे केलेल्या उपकराना क्षणात विसरतात हो माणसे प्रश्न पडतो मला खरच आशी का वागतात हो माणसे ? स्वाभिमान शून्य आयुष्य कशी जगतात हो माणसे ?

प्रेम केले तिला नाही जाणवले

December 17, 2013
  
मी तिच्यावर प्रेम केले तिला नाही जाणवले
ती सोडून मजला जाताना माझे डोळे पाणावले

बहुतेक समजली नसेल तिला माझ्या प्रेमाची किंमत
मलाही होत नव्हती तिला विचारण्याची हिम्मत
...
तिला नव्हतेच हृदय ती होती निर्दयी मला उशिरा उमजले
ती सोडून मजला जाताना माझे डोळे पाणावले

देऊन गेलीस दुख: एवढे विरहाचे नभ साऱ्या आयुष्यावर झाकोळले
ती सोडून मजला जाताना माझे डोळे पाणावले
पवनपुत्र जकाते.

असं फक्त वाटतं

December 17, 2013
बरसणाऱ्या आभाळाला हि बघ ना तुझी चाहूल लागली.....
थरथरली पानं,शहारला वारा.... थेंबांना पाहून माती नवरीसारखी लाजली....

कुणी होतं म्हणत,"वेड्या हे तुझे भास आहेत....." म्हटले मी..."तिचे भास पण जरा खास आहेत..."
ना हातात माझ्या सिगारेट...ना दारूचे ग्लास आहेत...
माझ्याकडे सहानभूती जगाची...खरंतर तिला खूप त्रास आहेत....


आताही सगळं अजून तितकंच ताजं आहे.... न मिळूनही...स्वप्नात मात्र सगळं माझं आहे...

असं काही असतं का कि..... जे आपण विसरलेलं असतं?  कुणास ठाऊक....'विसरलो'..असं फक्त वाटतं...
असं काहीच नसतं जे विसरलेलं असतं...खरंतर आतच शांत पसरलेलं असतं...

-- क्षण तुझे अन् माझे..

वाट पाहत होतो

December 17, 2013
ती असायेची माझी अन, मी हि फक्त तिझाच असायेचो.. तिझ्या आनंदसाठी, मी काहीही करायेचो... ती असायेची माझी  जेव्हा आम्ही बागेत फिरायेचो..... हात घेऊन हात, आम्ही झाडा खाली बसयेचो...अन नेहमी गप असणाऱ्या तिझ्या बरोबर, मी खूप खूप बोलायेचो...ती असायेची माझी जेव्हा,आम्ही lecture
मध्ये असायेचो, एका मेकांच्या बाजूला असून हि,
मी फळ्या कडे कमी, आणि तिझ्या कडे जास्त
पहायेचो... ती असायेची माझी जेव्हा, आम्ही कॉलेज संपल्यावर हि, रोज रोज घरी खोट बोलून भेटायेचो,
आणि नेहमीच्याच बागेत फिरायेचो.... अन फिरता फिरता, आमच्या भविष्याची स्वप्ने रंगवयेचो... पण...अचानक एक दिवस, ती मला सोडून गेली...
काळाचा नाही मला, मी काय घोर चूक केली...

बोलली नाही काही, फोन हि नाही केला...
मी केलेला फोने, तिने तो हि cut
केला...
मग,एक दिवस भेटली मला, अन सांगू लागली, "शेवटच झालेल भांडण मला खूप खटकलं...तुझा वागणं हि मला या वेळी नाही पटलं... राहू नाही शकत मी आता तुझ्या बरोबर... I'M sry, मी तुझं आयुष बरबाद केला... मला एकट राहायेच्या आता, प्रेम
नाही करायेचा कोणावर..नोको त्या खडकाळ वाटा,विसरून जा मला तू आता...bye n please tk cr of urself"
हे बोलून ती निघून गेली... त्या दिवशी पासून ती माझी नव्हती, पण मी आजून हि तिझाच होतो, नेहमीच्या बागेत नेहमीच्याच जागी बसून, मी तिझी परत येण्याची वाट पाहत होतो....
मी तिझी परत येण्याची वाट पाहत होतो...

जगण्याची आस घेउन आलीये

December 17, 2013
मी अंधारात एकटाच असलो ना...कि सारे मला एकचं प्रश्न विचारतात...
काय रे प्रेमभंग झाला कि काय ?मी विदुषकासारखा मुखवटा चढवून हसतो अश्या प्रश्नावर....

खरचं असचं झालंय का? नाही... मला खात्री आहे कि अस झालंच नाहीये...
लोक काय काही तर्क लावतात...त्याचं तेच काम आहे म्हणा...

मला आज खूप काम आहे उशीर होईल घरी यायला...दोघांचं घरी फोन करून एकच कारण...
तुला आठवतेय का ती रात्र?...तू आणि मी रस्त्यावर दोघेच...

सोबतीला निरव शांतता...वाऱ्याची झुळूक सरकन तुला वेढून घ्यायची...
तुझ्या अत्तराच्या गंधाने रात्र मोहोरून जायची...

तू मला... मी तुला...एकमेकांच्या डोळ्यात शोधायचो...
तेव्हा तू लाजायचीस ..अन् मी...मी त्या लाजण्यावर भाळायचो...

माझा स्पर्श झाला कि तूझ थरथरण...हातात हात घट्ट धरून माझ तुला दिलासा देन...
सार काही लख्ख लख्ख अंधारातही...डोळ्यासमोर जिवंत होत अजुनही...

बरीच वर्ष सरकन निघून गेली...आयुष्य जगण्याची इच्छा सुद्धा मरून गेली...
वयाच्या सत्तरित सुद्धा डोळ्यात मात्र तूच भरली आहे...
उरलेल्या काही क्षणांत... तुला भेटण्याची आस उरली आहे...

आज भले मी एकटा असेन या वाटेवर ...तू आल्यावर रुसेण तुझ्या विचित्र वागण्यावर...
पण...
अजुनही मला खात्री आहे नकळत तू येशील...माझा थरथरणारा हात घट्ट हातात घेशील...

थरथरणारे हात, पानावलेले डोळे, आनंदाने तरुण झालेले मन...
साऱ्या दुनियेलाला ओरडून ओरडून सांगेल..बघा ती आलीये... 
मला भेटायला खरच ती आलीये...जगण्याची आस घेउन आलीये...

जगण्याची आस घेउन आलीये...

झाले तुझी मी

December 17, 2013
सार्‍या जगाला विसरूनी झाले तुझी मी या जीवनी...
आज सारे... बेभान वारे श्वासाच्या गंधात ने हरवूनि...


वाट पुन्हा ही वाटे नवी सूर प्रीतीचे या अंबरी...
रानफुले ही बहरून आली स्पर्शात गेले मी रंगुनी....


आज सारे... बेभान वारे श्वासाच्या गंधात ने हरवूनि...
सांज वेडी ही ओली मिठी प्रेमधुंदी या अंतरी...

आता कशाला चिंता जगाची तूच राजा मी राणी तुझी...
आज सारे... बेभान वारे श्वासाच्या गंधात ने हरवूनि...

Monday, December 16, 2013

सांगत राहायची

December 16, 2013
तो तिला खूप दिवसांनी भेटला ना की ती पहिले तर इतकं रुसायची...
एक शब्द सुद्धा बोलू नकोस माझ्याशी असं सरळ म्हणायची...


बोलून तर जायची तसं... बोलून तर जायची तसं...
पण मग तो खरंच बोलला नाही तर !!! या विचाराने कावरी-बावरी व्हायची...
अरे वेड्या बोल ना काहीतरी असं त्याला आपल्या नजरेतूनच सांगत राहायची...

आज ती जर का जवळ असती

December 16, 2013
आज ती जर का जवळ असती तर हेच म्हणाली असती
कीती गोड दिसतोस तू...

दृष्ठ काढ म्हणाली असती नाक मुरडून थोडसं
केसात बोट फिरवली असती...

हळूच गालावर ओठ टेकवून I LOVE U बोलली असती...


खरच अस घडल असत....

अस घडताना पाहून..
तुमचही काळीज कुठतरी जळल असत.....

तिचाच.....
ही कविता तीही कुठेतरी वाचत असेल...

मनातल्या मनात... ती ही आज..
i LOVE u नक्कीच म्हणत असेल..

नशीब पण

December 16, 2013
नशीब पण कसं असतं ना,
ज्या व्यक्ती बरोबर आपण खरंप्रेम करतो
ती आपल्याला आयुष्यात कधीच भेटत नाही
पण जे व्यक्ती प्रेमाला नुसतं खेळ समजून खेळतात
त्यांना आयुष्यात खरं प्रेम
करणारा आणि चांगला जीवनसाथी भेटतो...

ती आली नव्हती

December 16, 2013
"तो" आला होता पण "ती" आली नव्हती.
(काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती.)

स्वप्न पुर्ण होत नसतात

December 16, 2013
स्वप्न रोजच पाहायची असतात,
सगळीच काही पुर्ण होत नसतात

मनातील भाव स्वप्नात उतरवायची असतात
आणि पाहीलेली स्वप्न सगळीच काही पुर्ण होत नसतात


स्वप्नातील चित्रांमध्ये रंग भरायची असतात
रंग उडाले ... म्हणुन चित्र फाडायची नसतात,

फक्त काही गोष्टी लक्षात ठेवायची असतात
सर्वच काही आपली नसतात,

आपल्या दुःखात कदाचित दुसऱ्यांची सुख ही असतात...

नको असताना येतच राहते

December 16, 2013
तुझी वाट पाहताना दिवस संपतात, पण ???
वाट पाहणं संपत नाही.....आयुष्यावरील तुझी छाप पुसून टाकणं,
मला अजूनही जमत नाही.....का तुझा सहवास दरवळत राहतो आजही,का खोलवर
झालेल्या जखमा बुझता बुझाता..... पुन्हा वाहायला लागतात,का ती वेदना नको असता नाही हव राहते.....
का तुझी आठवण नको असताना येतच राहते...!!

मनावरचा मार

December 16, 2013
शरीरावर झालेला वार कालांतराने विरून जातो, पण मनावर झालेली जखम मात्र कधीच मिळून येत
नाही. मिटणं तर केवळ अशक्य. म्हणून कोणाच्या मनाला लागेल असं काही बोलू नये,
आपल्या अपेक्षा दुसऱ्याच्या मनाला छेदुन तर जात नाहीत ना याचा आधी विचार करूनच मग
त्या बोलून दाखवाव्या नाही तर मन दुखावून जिंकलेले पृथ्वीचे राज्यसुद्धा मातीमोल !!!
मनावर झालेली जखम शरीरावरच्या मारापेक्षा जास्त खोलवर कायम बोचणारा सल तयार करते तिचा त्रास इतका भयंकर असतो की शब्दात तो व्यक्त करताच येऊ शकत नाही.....
मनावरच्या माराचे वरून वण उमटत नाहीत हुंदका दाटून आला की शब्द सुद्धा फुटत नाहीत....

प्रेमात पडावेसे वाटते

December 16, 2013
पुन्हा एकदा तिच्या प्रेमात पडावेसे वाटते...
कोण ग तो तुझा म्हटल्यावर झुकलेली नजर आणि गुलाबी झालेले गाल बघून
पुन्हा एकदा तिच्या प्रेमात पडावेसे वाटते....
रोज निरोप घेताना पुन्हा कधी भेटशील म्हणताना पाणावलेले डोळे आणि कपकपनारा कंठ बघून
पुन्हा एकदा तिच्या प्रेमात पडावेसे वाटते....
कारण नसताना तासभर फोनवर भांडायचा स्वतः राग करून फोनही ठेवायचं फोन ठेवल्यानंतर मिनिटात आलेला आय लव यु चा म्यासेग बघून पुन्हा एकदा तिच्या प्रेमात पडावेसे वाटते....
नकळत स्पर्श झाल्यावर तिच्या हृदयाचा चुकणार ठोका आणि थरथरणारे ओठ बघून पुन्हा एकदा तिच्या प्रेमात पडावेसे वाटते....प्रेमात पडावेसे वाटते....

बरोबर ना

December 16, 2013
कोणी आपलं सोडून गेल्यावर, खुप दुःख होते मनाला,
समजुन घेतच नाही कोणी मन आपलं, विरह देऊन जाते एकांतात रडायला.....

खुप समजुत काढतो समजुन ही घेतो, रडतानाही तिला हसवण्याचा प्रयत्न करतो,
तरीही भावनानांची कदर न करता, आपली साथ सोडते कधीच न परतायला.....

सर्वकाही सहन करुनही, दोशी आपणच ठरतो प्रत्येक वेळेला,
ती मात्र खुशाल निघून जाते, एकटं टाकून तिच्या आठवणीत झुरायला.....


ढसाढस रडतो हसणेच विसरुन जातो, कुणाचीही साथ मिळत नाही,
तिला पहायला धडपडत असतो, क्षणोक्षणी मरत मरत जगायला.....

का कोणी समजुन घेत नाही, का कोणी आधार देत नाही,
मतलबी होतात सगळे, नाते बदलतात प्रत्येक वेळेला.....

शेवटी एकटेच पडतो आपण, आठवणीत तडफडतो आपण,
मनापासून बोलायच तर, खरं प्रेम कळतच नाही कुणाला.....

खरं प्रेम कळतच नाही कुणाला....बरोबर ना ??

सुखी असावी

December 16, 2013
एक होती गोड परी माझ्या स्वपनात
असणारी,जरी असली ती तीच्या घरी
तरी माझ्या ह्रुदयात वसणारी.

एक वेळ होती जेव्हा होती ती माझी राणी,
आठवण तीची आली की येते डोळ्यत पाणी...

माझ्या पासुन खुपच दुर,भासवतात
मला तीच्या गोड आवाजाचे सुर.

तीला वाटत असेल मी तीली वीसरलो,
कसे सांगु तीली एक-एक क्षण मी कसा जगलो.


तीने प्रेम व्यक्त केले नाही कधीच,
दूर गेली ती मला सांगण्याच्या आधीच.

मी मात्र तीला माझे प्रेम दाखवत आलो,
तीने नकार दीला तेव्हा मी खुप दुर गेलो.

आता तीली कदाचीत माझी आठवण येत नसावी,
पण आशा करतो ती कुठेही असली तरी सुखी असावी.

मी ही तुझ्या मनात आहे

December 16, 2013
कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे, पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे,
ओठांवर आलेले शब्द अचानक मागे खेचले जातात, तू समोर असताना मात्र ते आवर्जून ओठांवर येतात,
तू रागवलास की मन माझच मला खात असत, मग नंतर माझच मन मला फसवत, तसेदोघांचे मैत्रीचे नाते अटूट आहे, कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे, पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे, तुझे प्रत्येक शब्द माझ्या हृदयाला चिंब भिजवून टाकतात  जणू एका जोडप्याला बघताच पावसाची सरी मुद्दामून जोरने वाहू लागतात शब्द माझे बोलताना जरी चुकले तरी, भावना मात्रा बरोबर आहे कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे, पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे, चालताना तुझ्या हाताचा स्पर्श होताच, हृदयाची अवस्था सुद्धा मनासारखी होते, मग ते सुधा निडर होऊन मनाला सांगत की माझ्या हृदयात सुद्धा तूच आहे आपल्या भेटीचे प्रत्येक क्षण मी जपून ठेवले आहे कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे, पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे, क्षणात वाटत तुला सर्व सांगाव,
क्षणात वाटत नको आधी तुझ मन जाणाव आता तर विषय टाळण्याचे बहाने सुद्धा संपलेले आहे खर सांग ना का मी ही तुझ्या मनात आहे...

तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही

December 16, 2013
हे ओळखण्याच्या आठ निशाणीया..
१)तुम्ही त्यांचे sms पुन्हा पुन्हा वाचता..
२)तुम्ही त्याच्यासमोर यायला घाबरता..
३)जेव्हा तुम्ही त्याच्याविषयी विचार करता तेव्हा तुमचं हृदय जोरजोरात धडकु लागतं..
४)त्याचा नाव ऐकुन आनंदाने एक आपसुक हसु चेहर्यावर उमलते..
६)तुम्ही त्याच्यासाठी काहीही करु शकता..
७)हा लेख वाचतानादेखील तुमच्या मनात त्याच्याविषयीचाच विचार आहे..
८)तुम्ही त्याच्या विचारात इतकं गुंतलाय की यामधला पाचवा पॉँईँट मिसिँग आहे,
हे देखील कळलं नाही तुम्हाला...

प्रेमाचं हे असच असतंय

December 16, 2013
 प्रेमाचं हे असच असतंय कुणालाही काही कळत नसतंय
जरी कळल सगळ्यांना कळतंय पण मनाला वळत नसतंय ,

प्रेमाचं हे असच असतंय सगळ काही माफ असतंय
जरी कळल सगळ माफ असतंय पण प्लानिंग मात्र पक्क असतंय ,

प्रेमाचं हे असच असतंय रोज झोप लागत नसतेय
जरी कळल झोप लागत नाहीयेय पण डोळे मिटायचं धाडस कोण करतंय ,माचं हे असच असतंय डोक्यात विचारांच काहूर माजतय
जरी कळल विचारांच काहूर माजतय पण तिचा विचार करायचं कोण सोडून देतय ,

प्रेमाचं हे असच असतंय सकाळी उठलो तरी पहिली तीच दिसतेय
जरी कळल रोज पहिली तीच दिसतेय पण तिला विसरुन कोण दिवस खराब करतय,

माचं हे असच असतंय सगळ काही माफ असतंय
पण प्लानिंग मात्र पक्क असतंय    प्रेमाचं हे असच असतंय...........!

मने मात्र कायमची तुटतात

December 16, 2013
छापा असो वा काटा असो...
नाणे खरे असावे लागते...

प्रेम असो वा नसो..
भावना शुद्ध असाव्या लागतात...

तोडु नयेत दुस-याची मने
झाडाच्या फांदिसारखी...

कारण...

झाडाला फांद्या पुन्हा फुटतात...

पण...!!

मने मात्र कायमची तुटतात...!!!

खुप सोप असतं कुणाचंही

December 16, 2013
खुप सोप असतं कुणाचंही
मन दुखवुन त्याला
"SORRY"
म्हणंन....

पण,??

खुप कठीण असतं
आपलं मन दुखावलेल
असताना समोरच्याला
"I AM FINE"
म्हणंन.....

एकतर्फी प्रेमामध्ये आपलेच हाल होतात ना

December 16, 2013

खूप दुख होत तिला दुस-याबरोबर पाहताना,
जीव तुटतो हा जिवंतपणी जगताना..

तिच्या सुखात आपण आपले सुख मानतो,


मनातल्या मनात मग तिच्यासाठी झुरतो..

खूप त्रास होतो जेव्हा ती कोणाशी बोलते.

आपल्याला मात्र गप्पच राहावे लागते..

नेहमी खर प्रेम करणा-याचा जीवच
जळतो ना.
एकतर्फी प्रेमामध्ये आपलेच हाल होतात ना.

तुला त्याची किंमत नसेल पण

December 16, 2013
आशा नसतानाही लढन सोप नसतं ग...
तुझ्यासाठी फक्त एक विनोद असेल पण... एक तर्फी प्रेम करण सोप नसत ग...
तासन तास तुझ्या एका नजरे ची वाट पाहण् एक झलक मिळाली की जस देव पावन चुकून हसलीस की वेडच होऊन जान मग रात्र काय आणि दिवस काय
झोपेच काम फक्त जागत राहन मग मनाला खुळे ठरवून सारा दोष त्याच्यावर ढकलून स्वताची समजूत काढण् सोप नसतं ग...
तुझ्याच विचाराने डोक घुटालनं एका स्वप्नाच्या मागे बाकी सगली ध्येय अर्पण करण एक आशे मागे जीव कुरवाळण... आनंदाचे स्तोत्र तूच रागाचे कारण तूच विचारातहि तूच स्वप्नातहि तूच ध्येयात हि तूच एक मात्र आशा त्या आशेतही तूच मग एकांतात हि एकट राहन सोप नसतं ग...
काळजी करणाऱ्याशी खोट बोलणं मित्रांची नजर चुकवणे सतत एकच प्रयत्न हा वेडेपणा लपवण पण, या डोळ्यांना कस रोखायचे यांचे काम मला फक्त मला वेड ठरवण् कोणाची दया कोणाचे हास्य कोणाची चीड लोकांची करमणूक बनन सोप नसतं ग...


सन्मान, इज्जत,अब्रू, अहंकार, हे शब्द हो शब्दच ना... कोणाच्या पायाशी अर्पण करण् आता हास्य होईल ओठांवर स्वार कि लागेल आता डोळ्याची धार
हे ठरवायचा हक्क दुसऱ्याला देण स्वतःला चिरडून टाकण्याचा हक्क कुणाला देण सोप नसतं ग...
तुझा तिरस्कार करण्याच प्रयत्न करण् रोझ स्वतःला ठणकावून सांगण
वेड्या सारखा स्वताच काहीतरी ठरवून घेण.. रोज सकाळी एक द्रुड निश्चय करण आणि भिजण्या आधी पुन्हा त्या मोबाइल मध्ये तुझ्याच मेसेज ची वाट पाहणे.. सोप नसतं ग...
डोंगर एवढे स्मित हास्य ओठांवर झेलण मेफिलींच्या गर्दीत लोकांच्या गराड्यात एकटे राहणे एकांतात स्वतःची सोबत नकोशी वाटण मनाच्या जखमांना स्वताच दगडाने ठेचण अश्रू संपे पर्यंत रडण आणि अश्रू हि सोडून गेल म्हणू पुन्हा जीव तोडण सोप नसतं ग...
पोहता येत नाही म्हणुन पाण्याची ओढ असण विझली तर चटके नही बसणार या आशेन आगीतच उभी राहन कळेल ग तुला अवघड असत प्रेम करण् कोणाची जबरदस्ती होती का या प्रश्नाला वारंवार टाळण पण जबरदस्ती नसतानाही स्वतःची आहुती देण सोप नसतं ग...
तुला त्याची किंमत नसेल पण आशा नसतानाही लढन सोप नसतं ग...
तुझ्यासाठी फक्त एक विनोद असेल पण एक तर्फी प्रेम करण सोप नसतं ग...

M.C.A झाल्यावर

December 16, 2013
M.C.A झाल्यावर सगळ्या मित्रांची ताटातूट होणार
कितीही लांब असलो तरी रोज phone मात्र असणार
पण हळूहळू तो phone call ही कमी होत जाणार
आधी रोज, मग आठवड्यातून एकदा आणि नंतर
फक्त birthdayच्याच दिवशी केला जाणारphone केला की “कसा आहेस, काय करतोयेस?” विचारणा होणार
हुशार मुलांना job कसा चाललाय...आणि
आमच्यासारख्यांना job मिळाला का अशी चौकशी होणार
आणि पुण्यात असलो तर दर weekendला भेटायचे plan ठरणार

M.C.A. झाल्यावर...ह्या चालत्या-बोलत्या देहाचे machine होवून जाणार
पण त्या machineच्या hard disk मधेही M.C.A.च्या आठवणी असणार
कधी उघडलाच तो आठवणींचा folder की मित्रांना phone करावासा वाटणार
पण company bill भरते म्हणून सगळ्यांनी number बदलले असणार

टपरी वर एकटे चहा पिताना मित्रांची खूप आठवण येणार
मित्रांच्या बरोबर चहा पीतपीत केलेला दंगा आठवणार
(समजून घ्या चहा च्या ऐवजी काय म्हणायचे आहे ते)
मग कपातल वादळ पोटात आणि मनातलं डोळ्यातून बाहेर येणार
पण तेवढ्यात bossचा phone येणार आणि
पुन्हा त्या पाणावलेल्या देहाचे machine होवून जाणार

M.C.A. झाल्यावर सगळ्यांचे खिसे फुगत जाणार
खिश्यांबरोबर पोटही थोडसं सुटत जाणार
companyमध्ये आठ तास bossला सांभाळणारा मग
लग्नानंतर घरच्या bossला सांभाळण्यात रमून जाणार

कधीकधी मात्र एकटे असल्यावर सर्वकाही आठवणार
DPतला चहा असो किंवा SONU टपरी असो
महाराजाचं terrace असो किंवा निल्याची उधारी असो
अगदी कालच AKOLE होतो इतकं सगळं ताजं असणार

मित्रहो हे दिवस पुन्हा नाहीत येणार
पुन्हा उरतील त्या फक्त आठवणी असणार
सोबत रडलेले क्षण आठवले की हसायला येणार
पण सोबत हसलेले क्षण आठवले की डोळ्यात टचकन पाणी येणार ..

एक ना एक दिवसतरी "माझी" करीन मी तुला

December 16, 2013
तुझ्या नकळत मी तुझ्यावर प्रेम केलं
तुझ्या बरोबर आयुष्यभर राहण्याचं स्वप्न पाहीलं
तुझ्यामुळेच प्रेमाचा खरा अर्थ मला कळला
पण या प्रेमाची जाणीव कशी करुन देऊ तुला

जिथे जिथे पाहतोय तु आणि फ़क्त तुच दिसतेस
नजरेस नजर देता खट्याळ हसतेस
तुझं बरोबर असणं जणू स्वप्न वाटे मला
मला सगळीकडे तुच दिसतेस
पण मग मीच कसा गं दिसत नाही तुला

तु अजाण आहेस माझ्या या प्रेमाने
सांगितल नेहमी मुक्या ईशा-याने
पण तो ईशारा तुला कधीच कसां ना कळला
कधी मी सगळ शब्दात सांगु शकेन का तुला?


एकदा निश्चयच केला होता तुला विसरण्याचा
हजारदा केला प्रयत्न सगळं संपवण्याचा
पण प्रत्येक प्रयत्न माझा, माझ्याच प्रेमापुढे फ़ोल ठरला
जणु हे वेडं मन कधी विसरुच शकत नाही तुला

आता तर फ़क्त एकच स्वप्न आहे या मनाचं
तुज्यासोबत शेवटपर्यंत जगण्याचं
एक दिवस नक्कीच जिंकेल
हा वेडा जीव आज जो या खेळात हरला
एक ना एक दिवसतरी "माझी" करीन मी तुला

विचार कर रे परत येण्याचा

December 16, 2013
आपणच ठरवल होत ना रेकधीच सोडायची नाही साथ एकमेकांचीपण, आयुष्यात कुठे काय ते मोठे वादळ आले
तू फक्त माझ्याकडे येण्याचा प्रयत्न तर कर मी स्विकारेन तुला सगळ्या दुःखा सहित
नको देऊस सुख मला पण असा एकटा तरी नको सोडून जाऊस....
माहित आहे रे मला तू फार जिद्दी आहे नाही येणार तू परत तरी मी वाट पाहिन तुझी
या श्वासाचा अंत होई पर्यंत......... ..अन्, आपल्याला एकमेकांपासून दूर करून गेले....
... कधीतरी विचार कर रे परत येण्याचा मी नाही काही बोलेन तुला

आठवणींचे चुंबन

December 16, 2013
थंड-गार पावसामधे बेधुन्द होऊनि न्हावे…
तू माझ्या जवळ यावे आणि मला मिठीत घ्यावे…
सोज्वळ तुझे तन.. माझ्या स्पर्शाने गरम व्हावे…
डोल्यातील शब्द कळावे…. लज्जेचे बंध गळावे….
श्वास श्वासातून मिसळून जावे… थंडाव्या तही उबदार वाटावे….
मिटून डोळे..तृप्त न्हावे तनामनात तूच भिनावे…
स्वर्गसुख अनुभवताना… सगळ्या जगाला विसरूनी जावे…
हा पावसाळा कधीच न थांबावे…. पावसामुळे ऑफीस बंद रहावे….
तू निघून जाता सकाळीनको ना जाऊअसे रूसावे….
पुन्हा एकदा उराशि तुला कवटाळावे… आणि तू आठवणींचे चुंबन उराशि ठेवून जावे..

Saturday, December 14, 2013

तिची आठवण

December 14, 2013
♥♥ तिची आठवण ♥♥
"काही गाणी आशी आहेत कि जी ऐकल्यावर आपण भावनाविवश होतो, उदास होतो अगदी रडतो सुद्धा .........
पण खरेतर ती गाणी नाहीत जी आपल्याला रडवतात .....

ती तर तिची आठवण असते जी गाणे ऐकताना आपल्याला भावनाविवश करते आपला कंठ दाटून आणते, आणि आश्रुंना वाट मोकळी करून देते .........
♥♥ तिची आठवण ♥♥

दगडालाच देव मानले

December 14, 2013
माणसं ओळखायला, खरं तर माझंच चुकले...
आभासाच्या दुनियेत, दगडालाच देव मानले...

स्वार्थी न् निष्ठूर मनाला, माझं अबोल मन दिले...
अनामिक असूनही तुला, निस्वार्थ आपले मी केले..

तु भावनांचा खेळ केला, मी निमुटपणे सहन केले...
प्रेमाच्या नावाखाली तु, मनाला चितेवरी जाळले...

आनंद झाला असेल तुला, खोटी स्वप्न दाखवताना....


खळखळून हसत असशील, माझी तिरडी सजवताना...

तुझ्याकडे माणूसकी नव्हती, हे ओळखू शकलो नाही मी...
दगडाचे असं तुझं मन निर्जीव, कधी जाणलेच नाही इथे मी...

दोष तुझा नाही काही तुला, ओळखायला मीच चुकलो...
अनामिक पाऊलवाटेवरी, नाहक असा चालत गेलो...

तिरडी माझी सजली आहे, एखादा ओळख दाखवून जा...
मरणाकडे झेपावत असताना, माझ्या मढ्याला हसून जा...

बंद डोळे अनुभवतात

December 14, 2013
क्षणभर डोळे बंद करून विचार करावा...तुम्हाला तुमचं उत्तरं मिळेल...
आयुष्यात आपल्याला नक्की कुठली व्यक्ती आवडते हे ठरवायचं असेल ना तर क्षणभर डोळे बंद करून विचार करावा...
तुम्हाला तुमचं उत्तरं मिळेल...कारण उघडे डोळे ना धोका देतात...
उघड्या डोळ्यांना फक्त वरवरच दिसतं...तर बंद डोळ्यांना आतलं दिसतं...


उघड्या डोळ्यांना फक्त चेहरे दिसतात.. बंद डोळ्यांना कोणाचा चेहरा दिसत नाही...
बंद डोळ्यांना फक्त खूप गरज असतांना साथ देणाऱ्या त्या हाथांचा स्पर्शच कळतो...
उघड्या डोळ्यांना फक्त भौतिक सौंदर्य आणि भौतिक सुखं दिसतं...
बंद डोळ्यांना भावनिक साथ दिसते... अन आयुष्याच्या प्रवासात ही साथ जास्त महत्वाची असते...
उघडे डोळे फक्त बघतात.. म्हणून ते नेहमी भ्रमात पडतात..
बंद डोळे 'अनुभवतात'... म्हणून ते नेहमी खरे ठरतात.

तु ये पुन्हा माझ्यासाठी

December 14, 2013
तु ये पुन्हा माझ्यासाठी ये..!!


न करमत आहे तुला न राहवत आहे मला हवेतला गारवा बनुन तु ये..!!
स्वप्नांत रोज यायची तु दबक्या पावलांनी तशीच पैंजण्यांचा आवाज करत ये..!!
थरथरतंय अंग माझे सावरायला तु ये..  जागतो मी रात्र रात्र निशा बनुन तु ये
प्रेम तु ही करतेस अन मी ही मनास माझ्या मुग्ध करावयास तु सुगंध बनुन ये..!!
डोळयांत पाणी तुझ्याही आणि भिजतो आहे मी ही अधुरया राहील्या कविता 
माझ्या हरवले आहे शब्दही लेखणी बनुन ये..!!
खुप आठवण तुझी येते शोना तु माझ्यासाठी परत ये
बघ माझी दैना काय जाहली डोळयांत आतुरता पाहण्याची तुला
मुका झालो आहे मी रडतो आहे एकटयात अश्रु पुसुन आधार दयावया तु ये..!!
माझ्या सोबत रात्र रात्र बोलणारी शोना तु परत ये..!!
 

माझ्या सोबत रात्र रात्र बोलणारी शोना तु परत ये..!!

Monday, December 9, 2013

खुप प्रेम करायचा

December 09, 2013
होता एक वेडा मुलगा होता एक वेडा मुलगा तिच्यावर खुप प्रेम करायचा,आठवण तिची आल्यावर
कविता करत बसायचा.कधी तिच्या केसांत गुंतायचा कधी तिच्या डोळ्यात बुडायचा,कधी तिच्या ओठांवर अडखळायचा तर कधी गालावर गोड हसु आणायचा.नेहमी काहीँना काही उपमा द्यायचा आज परी तर उद्या सरी.......

प्रेम फक्त तोच करतो असे काही वागायचा.पेनाची शाई संपली तरी शब्द संपेना त्याच्या कविता तिला हट्टाने दाखवायचा,कवितेतील तिच तु अशी जाणिव माञ होऊ नाही द्यायचा.कविता तिला आवडली की वही मागे चेहरा लपवुन गोड हसायचा,पण कविता तिला कधीच समजली नव्हती कारण प्रेम फक्त तोच करायचा.आज नाही त्याच्या आयुष्यात ती,तरी कविता करतोय एक आठवण म्हणुन एक समाधान म्हणुन.होता असा एक वेडा मुलगा तिच्यावर खुप प्रेम करायचा....

आपल्या काहीच नसावे

December 09, 2013
कुणाची अशीही सोबत असू नये की प्रत्येक स्पंदनात ती जाणवावी ती साथ गमवण्याच्या केवळ भीतीने डोळ्यात खळकन अक्ष्रू जमावी.कुणाला इतकाही माझा म्हणू नये की त्याचे 'मी पण' आपण विसरुन जावे त्या संभ्रमातून त्याने आपल्याला ठेच देवून जागे करावे.पण,पण कुणाच्या इतक्याही दूर जावू नये की आपल्या सावली शिवाय सोबत काहीच नसाव कुणाला इतकाही वेळ देवू नये की आपल्या क्षणाक्षणावर त्याचा अधिकार व्हावा एक दिवस आरशासमोर आपणास आपलाच चेहरा परका व्हावा,कुणाची इतकीही ओढ नसावी की
पदोपदी आपण त्याचीच वाट बघावी त्याची वाट बघता बघता आपलीच वाट दिशाहीन व्हावी.
कुणाच्या इतक्याही जवळ जावू नये की आपल्याला त्याची सवय व्हावी तडकलेच जर ह्र्दय कधी जोडतांना असह्य यातना व्हावी.डायरीत कुणाचे नाव इतकेही येवू नये की पानांना ते नाव जड व्हावे एक दिवस अचानक त्या नावाचे डायरीत येणे बंद व्हावे.स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये की आधाराला त्याचे हात असावे तुटलेच जर स्वप्न अचानक हातात आपल्या काहीच नसावे।

अजुन कायहवं असतं

December 09, 2013
मनाच्या साधेपणातच माणसांच मोठेपण
सामावलेलं असतं;
अशी माणसं पहिल्या भेटीतच
लळा लावतात;
त्यांचे आपले ऋणानुबंध कायमचे जुळतात;
अशी जीव्हाळा जपणारी माणसं
भेटली कि आयुष्यात अजुन काय हवं असतं..

तेव्हा तू मला आवडतेस

December 09, 2013
तू जेव्हा म्हणतेस ,  “तू नेहमीच असा वागतोस  मुद्दाम मला छळतोस ”,

तेव्हा तू मला आवडतेस..

तू जेव्हा म्हणतेस, “मला तुझ्याशी बोलायचे नाही आता ..”आणि लगेच विचारतेस ,“बोलतोस का आता ?”,

तेव्हा तू मला आवडतेस..

तू जेव्हा म्हणतेस,“ परत जर असा वागलास तर..मी तुला कायमची सोडून जाईन... लक्षात ठेव ” ,

तेव्हा तू मला आवडतेस..

तू जेव्हा म्हणतेस ,”मी जगू शकत नाही तुझ्याशिवाय .. आणि मला माहितीये की तुही माझ्याशिवाय..”
आणि पटकन मला मिठी मारतेस,

तेव्हा तू मला आवडतेस...

खूप झालं

December 09, 2013
मी चंद्र-तारे आणायच्या गोष्टी करत नाही, डाळ-तांदूळ आणता आले, खूप झालं . .

तू नाही दिसत ऐश्वर्यासारखी! हरकत नाही, पण एकदम आवडलीस, खूप झालं . .

काचेचं शमादान मी नाही लावू शकत छताला, पावलापुरता प्रकाश येतोय,खूप झालं . .

नको करूस पक्वान्न पंचतारांकीत हॉटेलमधली, दोन वेळचं रांधता येतं तुला? खूप झालं . .

मला नाही जमणार तुला न्यायला लॉंग ड्राईव्हला, ऑफिसपर्यंत सोडता आलं, खूप झालं . .

तुला नाही समजली माझी कविता? चालेल हिशोब समजतोय ना? खूप झालं . .

नसू आपण रोमिओ-ज्युलिएट, वा नसू शिरी-फरहाद, दोन श्वास, एक प्राण? खूप झालं . .

असत कोणीतरी

December 09, 2013
जुनेच मॅसेज पुन्हा पुन्हा वाचत असत
कोणीतरी..
पावसाच्या थेंबात अश्रु लपवुन रडत असत
कोणीतरी..
कोणालातरी हसतांना लपुन बघत असत
कोणीतरी..
दिवे सगळे विझल्यावर का जळत असत
कोणीतरी..
सगळ जग झोपेत
असतांना उघड्या डोळ्यांनी स्वप्न बघत
असत कोणीतरी..
कुणी येणार नाही तरी वाट बघत असत
कोणीतरी..
माणसांच्या या इतक्या गर्दीत का एकट
असत कोणीतरी

मला जिवंतपणी मारुन गेली

December 09, 2013
जगाव तरी कोणासाठी रडाव तरी कोणासाठी जिच्या साठी जगत होतो तिच मला सोडून गेली


 सगळे श्वास बंद झाल्यावर मारतात पण ती मला जिवंतपणी मारुन गेली..

मला माझीचं खुप चिड येते

December 09, 2013
तुझी आठवण आली की, मला माझीचं खुप चिड येते..
संपले ना सर्व तुझ्याकडुन, मग का मी असा स्वःताला त्रास देते..

नको त्या खोट्या शपथा, नको त्या सुखद आठवणी..
आठवुण सर्व काय करु, मग डोळ्यात माझ्या येतं पाणी..

आठवणीँनी पाणावलेल्या डोळ्यांत, तुला इतरांपासून लपवू कशी..
भरभरुन वाहणाऱ्या अश्रुंना थोपवून, खोटे हसु आणू तरी कशी..

ते अश्रूं लपवण्याच्या प्रयत्नांत, मग मी तुलाचं दोष देत राहते..
आणि या खोट्या प्रयत्नांत, तुला आणखीनचं आठवत राहते..

विसरला जात नाही

December 09, 2013
भूतकाळ कितीही जूना असला  तरी तो कधी विसरला जात नाही

डोळ्यासमोर तो येऊन उभा  राहिल्यावर डोळ्यातले पाणी संपत नाही

पृथ्वी गोल आहे हे तेव्हा  एकदा जरूर लक्षात येत.. जेव्हा भूतकाळातल प्रेम  आपल्यासमोर येऊन उभ असतसगळ्यात जास्त दुःख तर तेव्हा होत जेव्हा त्याच्या हातात हात घालून कोणी दुसर उभ असत

 भातुकलीचा खेळ कधी खरा होतच नाही मनात रंगवलेली स्वप्न कधी खरी होतच नाहीत

राग कितीही असला तरी आज प्रेमही मनात येत कधीतरी चुकून वाटत की आपलच काहीतरी चुकल

हा भूतकाळ नेहमी नको तेव्हा समोर येतो मोठ्या मेहनतीने बनवलेलं मनातल
हे काचेच घर क्षणात तोडून मोकळा होतो .......!!!

सोबती तूला पाहतो

December 09, 2013
असतेस समोर तू जेव्हा मी न माझा राहतो नभी सूर्य असल्या परी स्वप्नात तूला मी पाहतो... तू सोबत असते माझ्या जेव्हा मी न माझा राहतो नितळ पाण्याच्या झरया प्रमाणे तूझ्या मधे मी वाहतो....
लाजतेस नकळत मला पाहून जेव्हा मी न माझा राहतो तूझ्या हर्श चेहरया वरची मी खळी बनू मी पाहतो... . असतेस स्वप्नात तू जेव्हा मी न माझा राहतो सूखद आनंदाच्या प्रवासास सोबती तूला पाहतो...

स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये

December 09, 2013
स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये...........

स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये की आधाराला त्याचे हात असावे
तुटलेच जर स्वप्न अचानक हातात आपल्या काहीच नसावे...

कुणाला इतकाही वेळ देवू नये की आपल्या क्षणाक्षणावर त्याचा अधिकार व्हावा
एक दिवस आरशासमोर आपणास आपलाच चेहरा परका व्हावा

कुणाची इतकीही ओढ नसावी की पदोपदी आपण त्याचीच वाट बघावी
त्याची वाट बघता बघता आपलीच वाट दिशाहीन व्हावी
 कुणाचे इतकेही ऐकू नये की कानात त्याच्याच शब्दांचा घुमजाव व्हावा
आपल्या ओठातूनही मग त्याच्याच शब्दांचा उच्चार व्हावा

कुणाची अशीही सोबत असू नयेकी प्रत्येक स्पंदनात ती जाणवावी
ती साथ गमावण्याच्या केवळ भीतीने डोळ्यात खळकन अश्रू जमावी

कुणाला इतकाही माझा म्हणू नये की त्याचे 'मी पण' आपण विसरुन जावे
त्या संभ्रमातून त्याने आपल्याला ठेच देवून जागे करावे..

स्वप्न तू बघतेस

December 09, 2013
कदाचित मी तो नाही ज्याचे स्वप्न तू बघतेस...

पण हे नक्की कि,ती तूच आहेस जिचे स्वप्न मी बघत असतो...

कदाचित मी तो नाही ज्याची तू वाट बघतेस...

पण ती तूच आहेस जिची मी आतुरतने वाट बघत असतो...

कदाचित मी तो नाही ज्याच्यावर तू प्रेम करतेस...

पण ती तूच आहेस जिच्यावर मी अगदी जीवापाड प्रेम करतो...

एक प्रॉमिस

December 09, 2013
एक प्रॉमिस
माझ्याकडून जेवढे तुला सुख देता येईल तेवढे देईन
काहीही झाले तरी साथ मी फक्त तुला च देईन...

एक प्रॉमिस
हवाय तुझ्याकडून असच माझ्या मिठी मध्ये हरवशील
असच नेहमी फक्त मला आठवशील
दुखात न कधी रडशील सुखात न कधी मला विसरशील...

एक प्रॉमिस
मी नेहमी तुला सुखात ठेवीन एक क्षण सुद्धा माझ्यापासून दूर न करीन
दिलेले प्रॉमिस जीवन भर निभावेन  केलेले प्रेम जन्मभर जपेन...

Labels

"ILOVE U " म्हणावं "ILOVE U " म्हणावं. "शब्दान्ची" गरज नसते 7 most beautiful promises 7 most beautiful promises. Aayushyatale kahi kalat nahi Believe me FilmActor For my Love galliyan teri galliyan Ham tere bin Ho g... Ho na Ho na. I imagine your smiling face I imagine your smiling face. I love you I LOVE YOU TOOO I love you. I LoveYou आई I LoveYou आई. I M Sorry. I miss u shona I miss u shona ... Jaadu hai nasha hai Jab tak hai jaan Jab tak hai jaan. Keep loving truly Lahu munh lag gaya M.C.A झाल्यावर Maine Pyar Kiya. Marathi Kavita miss करतोय miss करतोय. President Pyar Hua.. Rose Day SMS Saint Valentine Shiv Sena shwas tu sorry रे शोन्या sorry रे शोन्या. Teri galliyan Valentines Day VERTICAL SLIDER अखेर मी जिंकलो अगदी खरं आहे अगदी खरं आहे. अजुन काय हवं असतं अजुन काय हवं असतं.. अजुन काय हवे असते अजुन सुंदर होईल अजुनही अजुनही. अजून कोणीच नसाव अजून कोणीच नसाव. अजून जगावस वाटत अजूनही आहे अंतरी ऊरून आहे अधुरे प्रेम अधुरे प्रेम. अनपेक्षित अनपेक्षित भेट अनपेक्षित. अनेक माणसं भेटतात अनेक माणसं भेटतात. अपराधी मीचं आहे अपराधी मीचं आहे. अपूर्ण प्रेम आपल अरे संसार संसार अर्थच थोडा वेगळा आहे अर्थच थोडा वेगळा आहे. अवघड जातोय अविस्मरणीय संध्याकाळ अशिच येशिल तु तेव्हा अशिच येशिल तु तेव्हा. अशी असावी ती अशी असावी ती. अशी असावी माझी प्रेयसी अशी आहे माझी प्रेयसी अशी काही हसतेस तू अशी काही हसतेस तू . अशी कोणी असेल का अशी कोणी असेल का. अशी गोड तू. अशी हवी जरी अशीच आहे ती अशीच नाती मी जपणार अशीच नाती मी जपणार . अशीच यावी वेळ एकदा अशीच यावी वेळ एकदा. अशीही माझी एक मैत्रीण असावी अशीही माझी एक मैत्रीण असावी. अश्या या पोरी असतात अश्रूंची असं घडूच शकत नाही असं घडूच शकत नाही. असं प्रेम करावं असं फक्त प्रेम असंत असं फक्त प्रेम असंत. असं फक्त प्रेम असंत.. असं बोलणारी असं बोलणारी. असं सोडुन का जातं असच करायचं रोज असच करायचं रोज.. असच चालत रहायच. असत कोणीतरी असत कोणीतरी. असली तरी सुखी असावी. असल्याचा भास होतोय असल्याशिवाय असंही असतं प्रेम असा कोणी असेल का असा कोणी असेल का . असा कोणी असेल का.. असा मुलगा असतो असा वेळच कितीसा लागतो असाव कुणीतरी. असावं. असावे कुणीतरी. असे कुणी असाव. असेचं जगायचं असेचं जगायचं.. असेल कधी तुलाही असेल कधी तुलाही. असेल कुणीतरी. असेल कोणीतरी असेल कोणीतरी. अहो प्रेयसी माझी आई साठी काय लिहू आज काही सांगायचय आज ती जर का जवळ असती आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव आज पुन्हा ठरवले आज पुन्हा ती भेटली आज वाटेत चालतांना आज वाटेत चालतांना. आजही आठवतेय मला आजही आठवतेय मला. आजही आहे तसाच मी आजही आहे तसाच मी . आठव जरा ते क्षण आठव जरा ते क्षण. आठव जरा ते क्षण.. आठवण आठवण आज आठवण आज . आठवण आली आठवण आली नाही आठवण काढत जा ग आठवण काढत जा ग. आठवण तिची आठवण तिची. आठवण तुझी आठवण तुझी. आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला आठवण येत आहे आठवण. आठवण... आठवणी आठवणी .. आठवणींचे चुंबन आठवणीच्या सागरात आठवणीत जागू दे आठवणीत जागू दे. आठवणीतं तरी येऊ नकोस आठवतं का ग तुला आठवतं का ग तुला. आठवशील ना मला ? आता काही नको आता मी ठरवलय आता मी ठरवलय. आता संपलयं ते सारं आधार देना आपण व्हायचं नसतं आपलं आपलं म्हणणारी. आपलस करून जात आपले प्रेम शोधणारे आपल्या काहीच नसावे आपल्या नात्याला आपल्याबरोबरच का होतं आपल्याबरोबरच का होतं. आपुली घडली होती आपुली घडली होती. आपुली साथ असेल आपुली साथ असेल. आभास हा आमची स्वप्नं आय लव यु . आय लव यु टू आयुष्य आयुष्य असचं जगायचं असतं. आयुष्य असतं आयुष्य असतं. आयुष्य खूप सुंदर आहे आयुष्य जगतांना आयुष्य तोकडे हे आयुष्य तोकडे हे. आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं आयुष्य माझे संपले आहे आयुष्य साधं सोपं जगायचं आयुष्य साधं सोपं जगायचं. आयुष्य...हे असंच असतं.. आयुष्यभर मैत्री टिकव आयुष्याचं वाटोळं होतं आयुष्याच्या अल्बममध्ये आयुष्याच्या पुस्तकाची पाने. आयुष्यात - - प़ेम केल होत आयुष्यात - - प़ेम केल होत... आयुष्यात प्रेम करायचय मला आयुष्यात प्रेम करायचय मला. आयुष्यात वाईट तेव्हा आयुष्यातील ८ मोल्यवान क्षण आयुष्यावर बोलू काही आलाय आज आवडते मला आवडते मी तुला आवडते मी तुला. आवडलं कुणी तर आवडीच होणं आवडू लागलय इच्छा इतकं प्रेम मी केलं इतकं प्रेम मी केलं. इतक्याही जवळ जावू नये इतक्याही जवळ जावू नये. उगीचच वाटेकड पहायच उत्तर एकाचे तरी देशील का उत्तर एकाचे तरी देशील का. उद्या ही राहील उभा असायचो उरले मी न माझी उरले मी न माझी. एक ७ वर्षाच्या मुलाची आई मरते. एक अधुरी खरी प्रेमकथा एक अनोळखी एक अनोळखी ... एक अश्रू एक असावा मित्र सख्खा एक आठवण चाळून घे एक आठवण जागवून गेली एक कविता एक खांदा नेहमीच हवा असतो एक जीव एक जीव आहोत आपण एक तुच नाही आहे एक थेंब एक थेंब तुझ्यासाठी एक दगडाच मन दे एक दिवस एक पहाट तुझ्या एक प्रेमळ विनोदी सत्य एक प्रेमळ विनोदी सत्य.. एक प्रेयसी पाहिजे एक प्रॉमिस एक फसलेला डाव एक फसलेला डाव . एक मुके भाष्य असते. एक मुलगी पाहीजे एक मुलगी मला आवडली एक मुलगी. एक मेकाला सावरण्यासाठी. एक मैत्रिण मनाच्या थोडी जवळची एक मैत्रीण माझी एक मैत्रीण माझी. एक मोरपिस भेटल एक मोरपिस भेटल. एक विनंती एक विश्वास एक वेगळाच आनंद आहे एक वेगळाच आनंद आहे. एक वेगळी कहाणी एक सत्य एक सत्य. एक संध्याकाळ असेल एक संध्याकाळ असेल. एक स्वप्न अपुर्णच एक ही दिवस जात नाही एक हृदयद्रावक कविता एक हृद्यस्पर्शी कथा. एकच इच्छा माझी एकच फ़क्त विसरलास एकच सांगणं आहे एकच सांगणं आहे . एकट वाटतय एकट वाटतय. एकटा उरलोय मी एकटा उरलोय मी. एकटा पडलो आहे एकटा पडलो आहे. एकटाच मी एकटी एकटी राहते . एकदा एक एकदा एक. एकदा एकटी राहून पहा एकदा एकटी राहून पहा. एकदा ऐकून तरी बघ एकदा ऐकून तरी बघ. एकदा का होईना मला एकदा का होईना मला. एकदा जरूर लक्षात येत एकदा तरी प्रेम करावे. एकदा तरी. एकदा देव म्हणाला एकदातरी प्रेम करावे एकदातरी प्रेम करावे. एकमेंका पांसून दूर जातो एकमेंका पांसून दूर जातो. एकही कविता कळत नाही.. एका क्षणात होत एका क्षणात होत. एका चुकीच्या व्यक्तीसाठी एकाच ठिकाणी नसतो रे... एकाचे तरी देशील का एकांत एकांत शोधत जातो एकांत शोधत जातो. एकांताची साथ असावी एकांताची साथ असावी. एखादाच असतो एखाद्यावर प्रेम करता. एम.बी.बी.एस आहे एवढंच हवं आहे फक्त मला एव्हढा राग का आहे ऐकून घेशील का ओंजळ ओठ तेव्हा माझे नसतील ओठातून आज तुझ्या ओठांवर आलेले शब्द ओठांवर आलेले शब्द. ओढ तुझी ओळख ओळख मात्र दाखव ओळख मात्र दाखव. ओळख. ओळखला नाही हिने मला कट्टा. कदाचित तुला माझी आठवण येईल. कदाचित त्यालाच मैत्री म्हणतात कधी असे ही जगुन बघा. कधी अस्त होत नाही कधी आयुष्यात आलीस कधी ऐकलीच नाहीस कधी कधी कुठे तरी लांब . कधी कधी मला ही वाटतं कधी कधी मला ही वाटतं. कधी कधी वाटत. कधी कळणार तुला कधी तरी एकतर्फे प्रेम करुन बघा. कधी पटतच नाही कधी पटतच नाही. कधी पटलंच नाही. कधी मिळत नसत कधी येणार तू जीवनात कधी हसून रडले कधी हसून रडले. कधीचं गुंतलं नसतं कधीच नाही पहाणार कधीच नाही पहाणार. कधीतरी कधीतरी पहाटे कधीतरी पहाटे. कधीही अनुभवावं कभी कभी अदिति चे मराठी रूपांतर करतो करमत नाही मला तुझ्यावाचून करमत नाही मला तुझ्यावाचून . करवत नाही मला करीन मी तुला कल्पनेतली परीच ती कल्पनेतली परीच ती. कळत नाही कळत नाही. . कळलाय का कुणाला हा खेळ कविता - माझी मैत्रीण कविता - माझी मैत्रीण. कविता करायला लागतात कविता मी परत वाचत नाही कवीता असते डोळ्यात कवीता असते डोळ्यात. कस असत ना कस करायच असत कसं जगायचं कसं जगायचं. कसं समजवू कस सांगु तुला कस सांगु तुला. कसं सांगू तुला कसे काय करतो. कसे जगावे तुझ्याविना कसे सांगू तिला कसे सांगू तिला. का का अशी करतेस का असी घाबरतेस का आवडतेस इतकी का आवडतेस इतकी. का कधी कधी अस होत.. का कळत नाही तुला का ग सखे रुसलीस. का जाणीव करून देते का जाणीव करून देतेस का तुझ्यासाठी का बरं माझ्यासोबत असे घडावे का बरं माझ्यासोबत असे घडावे . का बर हा जीव झुरतो का बर हा जीव झुरतो. का रडलीस का रडलीस. काय काय बोलायचं काय काय बोलायचं. काय काय सांगु. काय नसत प्रेमात काय नसत प्रेमात. काय माहित कशी असेल ती काय माहीत कशी असेल ती काय यालाच म्हणतात miss करणे काय यालाच म्हणतात miss करणे. कारण आज ती आली नाही कारण ती आलीच नाही कार्ट प्रेमात पड़लय काळीज काळीज माझ तू काही असतात अशा आठवणी. काही कळलच नाही काही क्षण राहिलेला काही क्षण राहिलेला. काही नाती नाही तुटत काही नाती बांधलेली असतात काही माणसं काही माणसं. काही माणसे एकटी असतात किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम. किती वेळा हरायचे किती वेळा हरायचे.. किती साधी ग तू किती साधी ग तू. किमत चेहरों की होती है कुठे गेले ते दिवस कुठे गेले ते दिवस.. कुणाचं नसतं.. कुणाचेच नसतात हक्क कुणावर कुणाचेच नसतात हक्क कुणावर. कुणाला उलगडलच नाही कुणाला जाणीव ही नसते कुणाला जाणीव ही नसते . कुणालाही कसे कळणार कुणास कळते ह्रदयाची कळ कुणास ठाऊक कुणास ठाऊक. कुणासोबत करू नकोस कुणासोबत करू नकोस.. कुणी नसत रे. कुणीचं कुणाच नसतं कुणीच कुणांच नसतं. कुणीच नाही. कुणीतरी कुणीतरी असलं पाहिजे कुणीतरी असलं पाहिजे. कुणीतरी असाव कुणीतरी असावं. कुणीतरी असावे. कुणीतरी असेल तर कुणीतरी असेल तर. कुणीतरी आठवणं काढतय कुणीतरी आठवण काढतंय. कुणीतरी आपल्यासाठी असावे. कुणीतरी लागत कुणीतरी सोबत असावं कुणीतरी सोबत असावं. कुणीतरी हव असत कुणीतरी हवं असतं कुणीतरी. कुनाचं बरोबर कुनाचं चुक केल होत मी प्रेम केल होत मी प्रेम. केलस मला न बघुनी कॉमेडी कॉलेज जीवनातील एक सत्य कॉलेज लाईफ म्हणजे कोजागिरी पौर्णिमा असे नांव पडले कोण आहेस तू. कोण कोणाचे नसते. कोण गं तू.. कोण देणार कोण सांभाळणार.. कोणाची तरी राखण आहे. कोणाचे हृदय तोडु नये.. कोणावरती किती मरावे कळले नाही कोणावरती किती मरावे कळले नाही. कोणासाठी जगू नये कोणासाठी जगू नये. कोणी गेलं म्हणून कोणी तरी मिळत कोणी तरी मिळत.. कोणीतरी असेल कोणीतरी असेल. कोणीतरी आपलं असावसं वाटतं.... कोणीतरी एकच असते कोणीतरी माझे व्हावे कोणीतरी हव. कोसळत होता . क्या बात है क्लास मध्ये अनेक गोड मुली असतात क्षण असे क्षण तसे क्षण तुझे अन् माझे क्षणच खूप वेडा असतो क्षणच खूप वेडा असतो. क्षणांसाठी क्षणोक्षणी मरण्यासाठी. ख-या प्रेमात पडशील खरं कौशल्य असत खर प्रेम झालय खर प्रेम झालय. खरं प्रेम नशिबानेच मिळत असतं खरं सांगू का खरं सांगू का. खरंच खरच असे वाटते खरच कळले नाही खरंच का मला विसरलीस तु खरंच का मला विसरलीस तु. खरंच खरंच. खरचं प्रेम काय असतं खरंच. खरी गरज होती तेव्हा खरी गरज होती तेव्हा. खरे प्रेम काय असते खरे प्रेम काय असते. खरे सांगू खरे सांगू … खर्या मैत्रीला अंत नसतो खात्री देऊन जाईल... खास मुलीच्या मनातलं खुप उणीव भासते खुप उणीव भासते. खुप खुप प्रेम करतो खुप छान दिसतेस तु खुप छान दिसायचीस तु खुप दिवसांनी ती दिसली खुप दिवसांनी ती दिसली. खुप प्रेम करते खुप प्रेम करते. खुप प्रेम करतो मी तिच्यावर. खुप प्रेम करशील का खुप प्रेम करायचा खुप सोप असतं कुणाचंही खूप miss करतो खूप miss करतोय खूप miss करतोय. खूप काही शिकवून जाते जीवन खूप खूप लांब जात होत खूप झालं खूप प्रेम करतो खूप प्रेम करतो. खूप लांब जात होते खूपच फडफडू लागतात खेळ मांडला . खोट खोट मरायचय खोट खोट मरायचय.. खोटं बोलणं सोप असतं खोटे ते वचन खोटा तो सहवास खोटे ते वचन खोटा तो सहवास . खोल असावे लागते गारवा गालातल्या गालामध्ये हसलीस अशी गुंतुण गेलो मी गोड नातं असतं घट्ट मिठीत घ्यायला घट्ट मिठीत घ्यायला. घेईन म्हणतो. चंद्र तुझा चंद्र तुझा. चित्रपट चुक झाली माझीच चुका चुका. चुकीच्या चुर चुर होईन मी चुर चुर होईन मी. जग जिंकायचं असतं जग जिंकायचं असतं. जगणार नाही जगणेच जमत नाही जगणेच जमत नाही. जगण्यात नसते. जगण्यातला आनंद जगण्यातला आनंद. जगण्यासाठी जगण्यासाठी अजुन काय हवं जगशील का जगशील का..? जगात घेउन मला जातो जगात नाही जगापेक्षा मला तुझी जास्त गरज आहे जगायचं असतं जगायच असत. जगायचंय जगायचंय .. जगायचे आहे. जगावे मी जगेल किंवा मरेल जडला आहे जपायच असतं जपायच असतं. जब तक हैं जान.. जबरदस्ती नाहि का करु शकत जबरदस्ती नाहि का करु शकत.. जमेल का रे जय भवानी जय शिवाजी जर मी चुकलो जरा ऐक ना जरा खाजवा की डोक जरा जाणवून बघ जरा जाणवून बघ.. जवळ आलय जवळ आलय. जवळच्या माणसांची जा माझ्याशी बोलू नकोस जाऊ नकोस जाऊ नकोस . जाणवायला लागलाय जाणवून बघ.. जाणिव करुन दिलीस जाणिव करुन दिलीस. जाणीव जाणुन घ्यायचेय जाणुन घ्यायचेय.. जाता जाता जान्याची खंत जास्त काळजी घेतात जिंकताच आले नाही जिंकताच आले नाही... जिँकलेलं बक्षिस नाही. जिंकायचं असतं . जितकी ओढ मला तुझी जितकी ओढ मला तुझी .. जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते जिवनच तू मोडले जिवनचतू मोडले जिवापाड प्रेम आहे जिवापाड प्रेम आहे. जिवापार प्रेम करावस वाटत जी जी प्रेमाने साथ् देते जी मनातून जात नाही जी व्यक्ती जी व्यक्ती. जीव दंगला गुंगला रंगला जीव दंगला गुंगला रंगला. जीवच राहणार नाही जीवच राहणार नाही. जीवन असतं का जीवन आहे तिथे जीवन एक रहस्य आहे. जीवन खूप सुंदर आहे जीवन देखील गाणं आहे. जीवन नाही जीवनाचे कोडे. जीवापलीकडे जपावं जीवाला ह्या वेड लावणे जे माझ्यावर खूप प्रेम जेव्हा तुम्ही प्रेम करता जेव्हा तुम्ही प्रेम करता. ज्यात मी नाही झुकावेच लागते. झोपायच नाटक करतो टाकून जा.. टिक टिक वाजते डोक्यात टेकव माझ्या माथ्यावर… ठाऊक होतं मला ठाऊक होतं मला. डोळे खुप बोलके असतात डोळे बंद असताना डोळे बंद असताना. डोळ्यांची पापनी ओली झाली डोळ्यात डोळ्यांत आलेपाणी डोळ्यांत आलेपाणी.... डोळ्यात तुझ्या पाहू दे डोळ्यात पाहून डोळ्यांतून नकळत पाणी येतं डोळ्यांतून वाहून जातात डोळ्याना सांगीतलय मी. डोळ्यांमध्ये भेटू आपण. तक्रार असते तर काय करू मी. तर तू आहेस तर ते आहे प्रेम. तर प्रेम म्हणतात तर मी खुश आहे तर सांग मला तरचं जगेन तरी उणं वाटतं. तरीही जवळ का गं नसतेस तु तरीही जवळ का गं नसतेस तु. तरीही जीव जडतातच ना तरीही डोळे भरतातच ना तरीही डोळे भरतातच ना . तरीही मी उभाच आहे तरीही मी उभाच आहे. तल्लीनता ताणला तरी तुटत नाही तारुण्यावर तुझ्या तासनतास् बसायचेयं तिच नेहमी हेच असते तिचा करून गेली तिचा करून गेली. तिचा वाढदिवस होता तिचा वाढदिवस होता. तिचि आठवण् आल्यावर्. तिची आठवण तिची आठवण आली तिची आठवण आली. तिची फार आठवण येते. तिचे ओळखीचे तिचेच प्रतिबिंब दिसले तिच्या हातातल्या रेषा शोधतो तिच्या हातातल्या रेषा शोधतो. तिथेच मन फसते तिने असे का करावे. तिने मला तस समजूनच घेतले नाही तिला माहीत आहे ती ती आली आयुष्यात ती आलीच नाही ती एक वेडी होती ती कारण होती ती कारण होती. ती किती वेडी आहे ती केवळ सोबत होती ती केवळ सोबत होती. ती खूप बदलली आहे रे ती खूप बदलली आहे रे . ती चालली होती ती जिंकायची ती दोघं ती दोघं... ती नेहमी म्हणायची ती नेहमी म्हणायची. ती नेहमीच म्हणते ती पुना हवी आहे ती मला मित्र माणते ती मला विसरली आहे रे ती मुळात भांडतेचं त्यासाठी ती म्हणायची ती म्हणायची. ती म्हणाली ती समोर असताना ती समोर असताना. ती सावरली पण . ती सुखात राहायला हवी ती सोडुन ती स्वःतालाच म्हणत असते ती हळूच मागे वळून पाहायची ती हळूच मागे वळून पाहायची. ती- तूच ठराव तीच प्रेम आहे का . तीच माझी प्रिया तीच माझी प्रिया. तीचे डोळे खुप बोलतात तीने कदरचं केली नाही तीला सांगेल का हे कुणी. तु असती तर तु आलेलीस फक्त. तु जवळ नाहीस तु जिंकावं म्हणून तु जिंकावं म्हणून. तु जेव्हा लाजतेस तु पण माझीच आहेस ना तु प्राणच का नाही घेतला तु प्रेम आहेस माझ तु प्रेम आहेस माझं तु फ़क्त हो म्हण. तु बरसलीस तेव्हा. तु मला आवडतेस तु मला आवडतेस. तु मला विसर अस म्हणाव . तु माझी तु माझी साथ दे ना तु माझी. तु ये पुन्हा माझ्यासाठी तु येणार आहेस तु येणार आहेस. तु शहाणी झालीस. तु समजुन का घेतले नाही तु हसत राहिलीस अन मी बघत राहिलो तु. तुच माझ जगं आहेस तुझं असणं. तुझं ते निरागस बोलणं तुझ दुरावण तुझ दुरावण. तुझ मन शोधेल मला तुझ वेड लावल तुझं हे एक बरं असतं. तुझा आणि तुझाच होण्याचं तुझा आणि तुझाच होण्याचं. तुझा आणि फक्त तुझाच. तुझा आणि फक्त तुझाच.. तुझा मी काय बोलू तुझा मी काय बोलू . तुझा श्वास पाहीजे तुझा सहवास. तुझी आठवण ही तुझी एकच आठवण पुरते. तुझी खूप आठवण येते तुझी जागा घेवू शकत नाही. तुझी वाट तुझी वाट बघण्यात तुझी साथ हवी तुझी साथ हवी. तुझी सावली आहे तुझीच आठवण येत होती तुझीच आठवण. तुझे बहाणे. तुझे मन माझे झाले तुझ्या आठवणी म्हणजे तुझ्या आठवणींचा पाउस तुझ्या आठवणींना गोंजारतो मी तुझ्या आठवणीने पुन्हा जळत... तुझ्या ओठांना तुझ्या काळजात मला रहायचंय. तुझ्या काळ्याभोर डोळ्यात. तुझ्या गालावर तुझ्या चेह-यावरचे समाधान. तुझ्या पासून दूर होताना तुझ्या मनापर्यंत पोहचायचयं तुझ्या मनापर्यंत पोहचायचयं. तुझ्या माझ्या मैत्रीचं. तुझ्या शिवाय काही सुचत नाही. तुझ्या सोबतीची जोड असते. तुझ्याचं आठवणीत मी. तुझ्याच साठी मागतो तुझ्याच साठी मागतो. तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना तुझ्यात कधीच गुंतलं नसतं तुझ्यात गुंतल तुझ्यातगुंतल तुझ्यातगुंतल.. तुझ्यातला मी तुझ्यापासून दूर राहणे . तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी तुझ्यावर प्रेम करतोय तुझ्यावर प्रेम करतोय. तुझ्यावर प्रेमकरतो.. तुझ्याविणा तुझ्याविणा. तुझ्याविना तु गेल्या नंतर. तुझ्याविना. तुझ्याशिवाय तुझ्याशिवाय जगणं काय. तुझ्याशी बोलताना तुझ्याशी बोलताना. तुझ्यासाठी काय पण तुझ्यासाठी काय पण. तुझ्यासाठी काही पण तुझ्यासाठी काही पण. तुझ्यासाठीच जगावेसे वाटते. तुझ्यासोबत जगण्यासाठी तुझ्यासोबत जगण्यासाठी. तुझ्यासोबत जगायला तुझ्यासोबत पाठवते तुटणारा तारा तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही तुम्ही प्रेमात आहात तुला अश्रूंमध्ये तुला आठवतं तुला एकदा विचारलं होत. तुला कळली नाही. तुला काय वाटतं तुला काय वाटतं. तुला काय वाटतं.. तुला काय वाटते तुला काय वाटल. तुला काहीच ठाऊक नाही तुला काहीच ठाऊक नाही. तुला त्याची किंमत नसेल पण तुला देण्यासाठी आणली फूले तुला पाहायला तुला पाहायला. तुला पाहिलं की तुला पाहिलं की... तुला मनवायच तुला माहित आहे ना तुला माहित आहे ना. तुला याचे काही नाही तुला याचे काही नाही . तुलाच तुलाच पाहायला आवडत तुलाच पाहायला आवडत. तुलाच शोधतोय तू अशीच आहेस तू अशीच आहेस. तू असलीस कि. तू असा कसा तू आणि मी तू आयुष्यात येणं माझ्या हातात नव्हतं तू आहेस तरी कुठे . तू एकटीच असशील तू एकटीच असशील. तू कधि उत्तर दिले नाही तू करशील माझ्यावर तू करशील माझ्यावर? तू कूठेही असलीस. तू गेलीस निघून तू जवळ असतीस तर. तू जवळ असल्याचा भास होतोय तू तरी जिकंलीस... तू तो प्रयत्न करून पाहा तू तो प्रयत्न करून पाहा. तू दाखवून गेलीस. तू दूर सखे जरी... तुला मनात भेटतो. तू नसताना तू नसलीस कि तू नाराज होवू नकोस रे तू नाराज होवू नकोस रे. तू परत येऊ नकोस तू परत येशील का तू परत येशील का. तू पुन्हा येवु नकोस तू प्रेम गं काय समजणार तू फक्त तू. तू फक्त माझी असावी तू बदललास तू बरोबर नसल्यावर तू बरोबर नसल्यावर. तू बोलावे आणि मी ऐकत राहावे. तू मला का आवडतोस तू मला वचन दिलं . तू माझ व्हावं तू माझ व्हावं. तू माझा कोण आहेस तू माझी आहेस म्हणून तू माझ्यासोबत असावं तू माझ्यासोबत असावं. तू मेरी अधूरी प्यास.. तू येशील परत माझ्याकडे तू येशील परत माझ्याकडे. तू समजुन का घेत नाही तू समजुन का घेत नाही. तू समजून घेशील का तू सांग मला समजावून तू सुधा रडत असशील तू सुधा रडत असशील. तू सोबत हवा . तू स्वतः बद्दल. तू ही तरसून बघत जा तू ही तरसून बघत जा.. तू-जाणार-नाहीस-ना तू... फक्त तू.... तू… साऱ्यात तू. तूच आहेस. तूच एक असशील ना. तूच एक असशील ना.. तूच का आठवलीस. तूचं का ती तूच ना ती तूच माझा पाउस तूच माझा पाउस. तूच सांग ना तूच सांग ना.. तूच सापडणार आहे तूच हवी आहे तूच हवी आहे. ते ओठ तेव्हा माझे नसतील ते खरं प्रेम असत ते तुमचे प्रेम ते तुलाच शोधत असेल ते दूर निघून जातात ते पण एक वय असतं ते प्रेम आहे ते ह्र्दय जणू चुकार होते तेव्हा तुझी आठवण येते .... तेव्हा तू मला आवडतेस तेव्हा तू मला आवडतेस. तेव्हाच कळते तेव्हाच कळते. तो क्षण. तो पर्यंत मी वाट बघणार आहे. तो फक्त तिच्याच शोधात... तो म्हणाला तो श्वास होता तुझापण तो श्वास होता तुझापण. तो स्पर्श हवाय मला तो स्पर्श हवाय मला. त्या अनमोल क्षणांना त्या आठवणी घेऊन मी डोळे मिटले त्या प्रेमाची आठवण त्यांना अद्दल घडू द्या. दगडालाच देव मानले दार असतं तर. दिलेले वचन दिलेस तरी चालेल दिवस आलेत दिवस आलेत. दिवस जातचं नाही दिवस जातचं नाही. दिवसांनी ती दिसली दिवसांनी ती दिसली. दिवाळी शुभेच्छांच्या दिसत नाही दु:खांत का कळेना. दुख आणि विरह च मिळतो दुख आणि विरह च मिळतो.. दुनियादारीचे काही डायलाँग दुस-याच्या आयुष्याची माती करतो.. दुस-याला हसवायचं दूर गेलेली असते दूरावा म्हणजे प्रेम दूरावा म्हणजे प्रेम. देव माझा तू देवळात होती देवाला विचारले. देवून तर बघ एकदा साद. देशिल का मला. देशील ना साथ दोस्ती साजरी करूया धड धड वाढते ठोक्यात धर्म देखिल तूच आहेस न सांगताच कळावं नकळत नकळतच नकळतच. नकोस वेडे प्रश्न विचारू नकोस वेडे प्रश्न विचारू. नक्की शेयर करा नजरेची भाषा नजरेत जे सामर्थ्य आहे नजरेत स्वतःला हरवून बघ. नतमस्तक झालो होतो. नंतरही तेवढे करशील का नवा रंग रातीचा नवा रंग रातीचा. नशिबात कधीच नसतो नशिबात कधीच नसतो. नशीबवान तर सगळेच असतात नसतेस घरी तू जेव्हा नसतेस घरी तू जेंव्हा नाजुक फुलासारखी नाजूक परीसारख जपाव नाजूक परीसारख जपाव.. नातं असतं नातं असतं. नातं जोडून असणारी नातं जोडून असणारी. नाती नाती तशी अनेकच असतात नाती तशी अनेकच असतात. नाती ही अशीच असतात नाती ही अशीच असतात... नाती. नाते नाते. नाही कळले प्रेम तुला नाही कळले प्रेम तुला. निघून जाणार आहे मी निजले अजून आहे नेहमी असंच घडणार आहे नेहमीच जिंकायचे आहे नेहमीच वाटतं मला नेहमीच हवा असतो पण पण का देवाने ही दिले नाही पण का देवाने ही दिले नाही. पण तु सोबत नाहीयेस पण मी चुकलो नाही पण मी चुकलो नाही . परके होवून जातात परत कधीच येणार नाही परत पाउस पडत आहे परावृत्त करते ती मैत्री परी तुझाच प्रेम वेडा परी तुझाच प्रेम वेडा. परी तुझाच प्रेम वेडा.. परीसारख जपाव पहिलं प्रेम पहिलं प्रेम कसं विसरायचं पहिलं प्रेम. पहिला पाउस...पहिलं प्रेम पहिलाच पाउस पहिली मैत्रीण पहिले ना कधी. पहिले प्रेम कोण पहिल्या नजरेत आवडणे पहीलं पहीलं प्रेम पाऊस माझा सखाच होता पावसात ती . पाहतो मी पाहिलय. पुढला जन्म घेईन पुन्हा कोणावर प्रेम करणार नाही. पुन्हा तिच्याप्रेमात पुन्हा पुन्हा येते पुन्हा प्रेम करणार नाही. पुन्हा प्रेम करू लागता . पुन्हा मी मिळणार नाही... पुन्हा मी मिळणार नाही.... पुन्हा येईल पाउस पुन्हा येईल पाउस. प्रत्येक जण प्रेमात पडतो प्रत्येक जण प्रेमात वेडा प्रत्येक श्वास तुझ्या मिठीतला प्रश्नाची उत्तरे तुला भेटतील प्रश्नाची उत्तरे तुला भेटतील. प्रित जन्मोजन्मीची . प्रियकर लपलेला असतो प्रिये तुझी उणीव भासतेय प्रिये तुझी उणीव भासतेय. प्रिये फक्त तुझाचसाठी प्रिये फक्त तुझाचसाठी... प्रेम प्रेम असतं प्रेम असे करावे की. प्रेम आणि मृत्यु प्रेम आंधळ नसतं प्रेम कधी करू नये प्रेम करण खुप सोप आहे. प्रेम करणं सोपं नसतं प्रेम करणारी असावी प्रेम करणारी तू प्रेम करणारी तू.... प्रेम करताना मी हरतो प्रेम करतेस खरोखर प्रेम करतेस खरोखर. प्रेम करतो तुझ्यावर प्रेम करतो तुझ्यावर. प्रेम करशील ना ग प्रेम करशील ना रे मला. प्रेम करा मनाप्रमाणे. प्रेम करा हव्यास नको प्रेम करायचय आहे. प्रेम करायचे आहे . प्रेम करायला लागते . प्रेम कराव प्रेम कराव लागत प्रेम कराव लागत . प्रेम करावसं वाटतं . . . प्रेम करून काय मिळवलं प्रेम करून बघ. प्रेम कस करायच असत प्रेम काय असत. प्रेम काय असते ते कळाले. प्रेम काय असते. प्रेम की मैत्री. प्रेम क्षितिजापलीकडले. प्रेम तिला कळेल प्रेम तिला कळेल. प्रेम दिल्यानंतर प्रेम दिल्यानंतर. प्रेम नसतं प्रेम नसते प्रेम प्रेम अन् प्रेमच प्रेम मनापासून मनापर्यंत. प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे . प्रेम म्हणजे काय प्रेम म्हणजे काय असतं प्रेम म्हणजे काय असतं. प्रेम म्हणजे काय. प्रेम म्हणजे काय.. प्रेम म्हणजे दूसर्यासाठी जगणे. प्रेम म्हणजे. प्रेम वीचार . प्रेम व्यक्त करत नाहीस प्रेम शिकवणारी प्रेम हा असा शब्द आहे प्रेम हे असच असत प्रेम हे गरजेच असतच प्रेम हे तेव्हा आहे प्रेम होते तुझ्यावर प्रेमाचं नाव प्रेमाचं नाव. प्रेमाच वारं प्रेमाचं हे असच असतंय प्रेमाचं हे असच असतंय. प्रेमाचा अर्थ प्रेमाचा अर्थ. प्रेमाचा ऋतू. प्रेमाचा खरा अर्थ प्रेमाचा जमाखर्च प्रेमाचा जमाखर्च .... प्रेमाचा दिवा. प्रेमाची पहिली भेट प्रेमाची पहिली भेट. प्रेमाची लक्षणे प्रेमाची लक्षणे. प्रेमाचे नाते असेच असते प्रेमाचे बंध. प्रेमात असताना. प्रेमात आणि मैत्रीत प्रेमात कधी कधी प्रेमात जगलेला एकच प्रेमात जगलेला एकच. प्रेमात पडतो. प्रेमात पडलं की असंच व्हायचं प्रेमात पडलोय ग़ प्रेमात पडलोय ग़. प्रेमात पडायचं आहे. प्रेमात पडाव. प्रेमात पडावे प्रेमात पडावेसे वाटते प्रेमात बिचारा फसला प्रेमात मी अंगुठा छाप आहे का प्रेमातला पहिलाच पाउस प्रेमातला पहिलाच पाउस. प्रेमातील सुंदर समजूत प्रेमाला तोड नाही. प्रेयसीच लग्न प्रेयसीच लग्न. फक्त तुझ्यासाठी फक्त तुझ्यासाठी. फक्त ...तुझ्यासाठी फक्त आठवणीत उरलं फक्त आठवणीत उरलं. फक्त ती.. फक्त तु. फक्त तु.. फक्त तुझी साथ हवी फक्त तुझी साथ हवी. फक्त तुझ्या आठ्वणी. फक्त तुझ्याचसोबत. फ़क्त तुझ्यासाठी फ़क्त तुझ्यासाठी. फ़क्त तुझ्यासाठी.. फक्त तुला भेटण्यासाठी फक्त तुलाच पाहायला आवडत फक्त तू फक्त तू. फक्त तू.. फक्त तूच आहेस फक्त तूच आहेस. फक्त माझी कविता सोबत आहे फक्त माझी कविता सोबत आहे. फक्त माझ्याशी बोलत जा फक्त माझ्यासाठी. फक्त मिठीत घे फक्त मिठीत घे. फ़क्त मैत्री फक्त शोना फक्त शोना. फसवले आहे मला फिरतंय.. फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं फुलांना जास्त कवटाळल्यावर. फुले शिकवतात फेकून देऊ नकोस. फेसबुक चे वास्तव फ्रेन्डशिप डे बघ तारा तुटताना दिसेल बघ तारा तुटताना दिसेल. बघ तिला सांगून बघ माझी आठवण येते का बघते कळतच नाही बंद डोळे अनुभवतात बरोबर ना बरोबर ना. बरोबर ना.. बाकी काही नाही बाकी मात्र शुन्यच. बाबा एकच आहे बायको कशी असावी बिकट वाट बिकट वाट. बोल एकदा तू माझी होती. बोलण्यासारखे खुप आहे. बोललास हेच पुरे झाल बोललास हेच पुरे झाल. भरारी. भाग्य लागतं भावनांशी खेळु नये. भास आहेत हे भास तर नाही ना भिजलेली आठवण भेट आता लवकरच घडेल भेट आता लवकरच घडेल . भेटणेही बंद केले. भेटला जर देव तरी भेटला जर देव तरी. भेटी आपल्या वाढू लागल्या भेटी आपल्या वाढू लागल्या. मग तू आज कुठून मला ओळखायची मधुबन . मन कधी रुसत. मन तयार होतच नाही. मन नसत तर किती मज्जा आली असती मन बदलेल थोडे मन बदलेल थोडे. मन माझे तुझ्याकडे आहे. मन माझे मारून जा.... मन हलकं करणारे शब्द मन हलकं करणारे शब्द. मन हे असे का असते. मनच लागत नाहीये मनच लागत नाहीये. मनाचा आरसा मनात माझ्या पाहून गेलं मनातलं. मनातले दिसू देत नाहीस मनातले शब्द मनातच राहून गेले मनातले शब्द मनातच राहून गेले. मनापासून प्रेम करतोस. मनाप्रमाणे जगावयाचे. मनाला आधार देऊन पहा मनाला कुणी सांगावे मनाला कुणी सांगावे. मनावरचा मार मने मात्र कायमची तुटतात मरण कि जगण मराठी Girlfriend. मराठी आहोत आम्ही मराठी स्टेटस प्रेम मर्द मराठा मर्द मराठा शिवबा मला आधार देना मला आवडतं मला काही येत नाही. मला खरेच कळत नाही मला खरेच कळत नाही .... मला खुपदा प्रश्न पडतो मला गमावलं मला जिवंतपणी मारुन गेली मला जीवन जगण्याची मला डिलीट केले.. मला तुझा एव्हढा राग का आहे मला नाही पटत मला नाही पटत. मला पण बोलली नाही ती मला परखे केल मला पसंद आहे मला पहाचय तिला. मला प्रेम करता येत नाही.. मला प्रेम करता येत नाही... मला प्रेमात पडायचय मला फक्त तूच हवी आहेस मला भीती वाटते. मला भेटशील का मला भेटशील का. मला माझा नवरा पाहिजेल... मला माझीचं खुप चिड येते मला माफ कर मला माफ करणार नाहीस मला लपून पाहते मला लपून पाहते. मला वाचवायला येणारं मला विसर म्हटलेलं मला विसर म्हटलेलं. मला सांगून जा मला सांगून जा. मलाही वाटत मलाही वाटत. मागवसं वाटतं. मागायचं काय मागुन प्रेम कधी मिळत नाही. मागे वळून पहाणे माझं मत लातूर माझंच कॉलेज माझा काय गुन्हा होता. माझा जिवलग मित्र माझा जिवलग मित्र. माझा जीव जाणार आहे माझा प्रत्येक क्षण माझा प्रत्येक क्षण. माझा हृदयाला खात्री आहे. माझिया प्रियाला माझिया प्रियाला प्रीत कळेना. माझी आई माझी आठवण आल्यावर माझी आठवण तुला येईल. माझी आठवण तुला येईल.. माझी खरी साथ देतात माझी चुकी नाही. माझी बनवायाचीये. माझी राणी माझी राणी . माझी वाट पाहशील ना माझी वेदना माझी वेदना. माझीच राहणार माझे तुझ्यावर प्रेम आहे माझे पहिले प्रेम माझे पहिले प्रेम. माझे मरण. माझे मलाच कळत नाही. माझे मलाच कळते . माझे सर्व तु परत कर माझ्या ओठी आलं. माझ्या मना. माझ्या मनात कोरले होते माझ्या मनात कोरले होते.