होता एक वेडा मुलगा होता एक वेडा मुलगा तिच्यावर खुप प्रेम करायचा,आठवण तिची आल्यावर
कविता करत बसायचा.कधी तिच्या केसांत गुंतायचा कधी तिच्या डोळ्यात बुडायचा,कधी तिच्या ओठांवर अडखळायचा तर कधी गालावर गोड हसु आणायचा.नेहमी काहीँना काही उपमा द्यायचा आज परी तर उद्या सरी.......

प्रेम फक्त तोच करतो असे काही वागायचा.पेनाची शाई संपली तरी शब्द संपेना त्याच्या कविता तिला हट्टाने दाखवायचा,कवितेतील तिच तु अशी जाणिव माञ होऊ नाही द्यायचा.कविता तिला आवडली की वही मागे चेहरा लपवुन गोड हसायचा,पण कविता तिला कधीच समजली नव्हती कारण प्रेम फक्त तोच करायचा.आज नाही त्याच्या आयुष्यात ती,तरी कविता करतोय एक आठवण म्हणुन एक समाधान म्हणुन.होता असा एक वेडा मुलगा तिच्यावर खुप प्रेम करायचा....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top