"तो" आला होता पण "ती" आली नव्हती.
(काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती.)

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top