मने मात्र कायमची तुटतात

छापा असो वा काटा असो...
नाणे खरे असावे लागते...

प्रेम असो वा नसो..
भावना शुद्ध असाव्या लागतात...

तोडु नयेत दुस-याची मने
झाडाच्या फांदिसारखी...

कारण...

झाडाला फांद्या पुन्हा फुटतात...

पण...!!

मने मात्र कायमची तुटतात...!!!
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade