मला जिवंतपणी मारुन गेली

जगाव तरी कोणासाठी रडाव तरी कोणासाठी जिच्या साठी जगत होतो तिच मला सोडून गेली


 सगळे श्वास बंद झाल्यावर मारतात पण ती मला जिवंतपणी मारुन गेली..
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade