जगाव तरी कोणासाठी रडाव तरी कोणासाठी जिच्या साठी जगत होतो तिच मला सोडून गेली


 सगळे श्वास बंद झाल्यावर मारतात पण ती मला जिवंतपणी मारुन गेली..

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top