मी ही तुझ्या मनात आहे

कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे, पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे,
ओठांवर आलेले शब्द अचानक मागे खेचले जातात, तू समोर असताना मात्र ते आवर्जून ओठांवर येतात,
तू रागवलास की मन माझच मला खात असत, मग नंतर माझच मन मला फसवत, तसेदोघांचे मैत्रीचे नाते अटूट आहे, कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे, पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे, तुझे प्रत्येक शब्द माझ्या हृदयाला चिंब भिजवून टाकतात  जणू एका जोडप्याला बघताच पावसाची सरी मुद्दामून जोरने वाहू लागतात शब्द माझे बोलताना जरी चुकले तरी, भावना मात्रा बरोबर आहे कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे, पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे, चालताना तुझ्या हाताचा स्पर्श होताच, हृदयाची अवस्था सुद्धा मनासारखी होते, मग ते सुधा निडर होऊन मनाला सांगत की माझ्या हृदयात सुद्धा तूच आहे आपल्या भेटीचे प्रत्येक क्षण मी जपून ठेवले आहे कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे, पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे, क्षणात वाटत तुला सर्व सांगाव,
क्षणात वाटत नको आधी तुझ मन जाणाव आता तर विषय टाळण्याचे बहाने सुद्धा संपलेले आहे खर सांग ना का मी ही तुझ्या मनात आहे...
मी ही तुझ्या मनात आहे मी ही तुझ्या मनात आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.