सोबती तूला पाहतो

असतेस समोर तू जेव्हा मी न माझा राहतो नभी सूर्य असल्या परी स्वप्नात तूला मी पाहतो... तू सोबत असते माझ्या जेव्हा मी न माझा राहतो नितळ पाण्याच्या झरया प्रमाणे तूझ्या मधे मी वाहतो....
लाजतेस नकळत मला पाहून जेव्हा मी न माझा राहतो तूझ्या हर्श चेहरया वरची मी खळी बनू मी पाहतो... . असतेस स्वप्नात तू जेव्हा मी न माझा राहतो सूखद आनंदाच्या प्रवासास सोबती तूला पाहतो...
सोबती तूला पाहतो सोबती तूला पाहतो Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.