खुप सोप असतं कुणाचंही
मन दुखवुन त्याला
"SORRY"
म्हणंन....

पण,??

खुप कठीण असतं
आपलं मन दुखावलेल
असताना समोरच्याला
"I AM FINE"
म्हणंन.....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top