खुप सोप असतं कुणाचंही

खुप सोप असतं कुणाचंही
मन दुखवुन त्याला
"SORRY"
म्हणंन....

पण,??

खुप कठीण असतं
आपलं मन दुखावलेल
असताना समोरच्याला
"I AM FINE"
म्हणंन.....
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade