तिची आठवण

♥♥ तिची आठवण ♥♥
"काही गाणी आशी आहेत कि जी ऐकल्यावर आपण भावनाविवश होतो, उदास होतो अगदी रडतो सुद्धा .........
पण खरेतर ती गाणी नाहीत जी आपल्याला रडवतात .....

ती तर तिची आठवण असते जी गाणे ऐकताना आपल्याला भावनाविवश करते आपला कंठ दाटून आणते, आणि आश्रुंना वाट मोकळी करून देते .........
♥♥ तिची आठवण ♥♥
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade