कसं समजवू

December 17, 2013
कसं समजवू या वेड्या मनाला कसा बांध घालू अंतरीच्या भावनांना सांगेल का हे कुणी मल कसा आवरू मी या माझ्या वेड्या मनाला कधी हे तिच्या आठव...
कसं समजवू कसं समजवू Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5
पहिलं प्रेम कसं विसरायचं पहिलं प्रेम कसं विसरायचं Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

रागवू नकोस मला

December 17, 2013
मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही, दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही, उदास हो...
रागवू नकोस मला रागवू नकोस मला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

आपल्या बरोबरच का होतं

December 17, 2013
असं नेहमी आपल्याबरोबरच का होतं?? पहिल्यांदा सर्वाप्रमाणेच शाळा बोअर वाटतं अचानक एक दिवस तो गोड चेहरा वर्गात येतो आणि अख्खी शाळा लाईफ ब...
आपल्या बरोबरच का होतं आपल्या बरोबरच का होतं Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

सांग ना कसं विसरू मी तुला

December 17, 2013
श्वास आहेस तू माझा, तुझ ऐकण्यासाठी तुला विसरीन , पण हृदयात असतो ना सहवास तुझा. सांग ना कसं विसरू मी तुला. ... माझ्या अश्रूंनाही ठ...
सांग ना कसं विसरू मी तुला सांग ना कसं विसरू मी तुला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

रंग बदलतात हो माणसे

December 17, 2013
रंग बदलतात हो माणसे सरडयाला ही लाज वाटावी इतक्या पटकन रंग बदलतात हो माणसे क्षणात शब्द देवून क्षणात शब्द मोडतात हो माणसे आधाराला हात देतान...
रंग बदलतात हो माणसे रंग बदलतात हो माणसे Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

प्रेम केले तिला नाही जाणवले

December 17, 2013
   मी तिच्यावर प्रेम केले तिला नाही जाणवले ती सोडून मजला जाताना माझे डोळे पाणावले बहुतेक समजली नसेल तिला माझ्या प्रेमाची किंमत मलाही ...
प्रेम केले तिला नाही जाणवले प्रेम केले तिला नाही जाणवले Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

असं फक्त वाटतं

December 17, 2013
बरसणाऱ्या आभाळाला हि बघ ना तुझी चाहूल लागली..... थरथरली पानं,शहारला वारा.... थेंबांना पाहून माती नवरीसारखी लाजली.... कुणी होतं म्ह...
असं फक्त वाटतं असं फक्त वाटतं Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

वाट पाहत होतो

December 17, 2013
ती असायेची माझी अन, मी हि फक्त तिझाच असायेचो.. तिझ्या आनंदसाठी, मी काहीही करायेचो... ती असायेची माझी  जेव्हा आम्ही बागेत फिरायेचो... .. हा...
वाट पाहत होतो वाट पाहत होतो Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

जगण्याची आस घेउन आलीये

December 17, 2013
मी अंधारात एकटाच असलो ना...कि सारे मला एकचं प्रश्न विचारतात... काय रे प्रेमभंग झाला कि काय ?मी विदुषकासारखा मुखवटा चढवून हसतो अश्या प्रश्...
जगण्याची आस घेउन आलीये जगण्याची आस घेउन आलीये Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

झाले तुझी मी

December 17, 2013
सार्‍या जगाला विसरूनी झाले तुझी मी या जीवनी... आज सारे... बेभान वारे श्वासाच्या गंधात ने हरवूनि... वाट पुन्हा ही वाटे नवी सूर...
झाले तुझी मी झाले तुझी मी Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

सांगत राहायची

December 16, 2013
तो तिला खूप दिवसांनी भेटला ना की ती पहिले तर इतकं रुसायची... एक शब्द सुद्धा बोलू नकोस माझ्याशी असं सरळ म्हणायची... बोलून तर ज...
सांगत राहायची सांगत राहायची Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

आज ती जर का जवळ असती

December 16, 2013
आज ती जर का जवळ असती तर हेच म्हणाली असती कीती गोड दिसतोस तू... दृष्ठ काढ म्हणाली असती नाक मुरडून थोडसं केसात बोट फिरवली असती... ...
आज ती जर का जवळ असती आज ती जर का जवळ असती Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

नशीब पण

December 16, 2013
नशीब पण कसं असतं ना, ज्या व्यक्ती बरोबर आपण खरंप्रेम करतो ती आपल्याला आयुष्यात कधीच भेटत नाही पण जे व्यक्ती प्रेमाला नुसतं खेळ समजून ख...
नशीब पण नशीब पण Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5
ती आली नव्हती ती आली नव्हती Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

स्वप्न पुर्ण होत नसतात

December 16, 2013
स्वप्न रोजच पाहायची असतात, सगळीच काही पुर्ण होत नसतात मनातील भाव स्वप्नात उतरवायची असतात आणि पाहीलेली स्वप्न सगळीच काही पुर्ण होत नसतात...
स्वप्न पुर्ण होत नसतात स्वप्न पुर्ण होत नसतात Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

नको असताना येतच राहते

December 16, 2013
तुझी वाट पाहताना दिवस संपतात, पण ??? वाट पाहणं संपत नाही.....आयुष्यावरील तुझी छाप पुसून टाकणं, मला अजूनही जमत नाही.....का तुझा सहवास दरवळत ...
नको असताना येतच राहते नको असताना येतच राहते Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

मनावरचा मार

December 16, 2013
शरीरावर झालेला वार कालांतराने विरून जातो, पण मनावर झालेली जखम मात्र कधीच मिळून येत नाही. मिटणं तर केवळ अशक्य. म्हणून कोणाच्या मनाला लागेल ...
मनावरचा मार मनावरचा मार Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

प्रेमात पडावेसे वाटते

December 16, 2013
पुन्हा एकदा तिच्या प्रेमात पडावेसे वाटते... कोण ग तो तुझा म्हटल्यावर झुकलेली नजर आणि गुलाबी झालेले गाल बघून पुन्हा एकदा तिच्या प्रेमात पड...
प्रेमात पडावेसे वाटते प्रेमात पडावेसे वाटते Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

बरोबर ना

December 16, 2013
कोणी आपलं सोडून गेल्यावर, खुप दुःख होते मनाला, समजुन घेतच नाही कोणी मन आपलं, विरह देऊन जाते एकांतात रडायला..... खुप समजुत काढतो समजुन ...
बरोबर ना बरोबर ना Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

सुखी असावी

December 16, 2013
एक होती गोड परी माझ्या स्वपनात असणारी,जरी असली ती तीच्या घरी तरी माझ्या ह्रुदयात वसणारी. एक वेळ होती जेव्हा होती ती माझी राणी, आठवण त...
सुखी असावी सुखी असावी Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

मी ही तुझ्या मनात आहे

December 16, 2013
कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे, पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे, ओठांवर आलेले शब्द अचानक मागे खेचले जातात, तू समोर असता...
मी ही तुझ्या मनात आहे मी ही तुझ्या मनात आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5
तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

प्रेमाचं हे असच असतंय

December 16, 2013
 प्रेमाचं हे असच असतंय कुणालाही काही कळत नसतंय जरी कळल सगळ्यांना कळतंय पण मनाला वळत नसतंय , प्रेमाचं हे असच असतंय सगळ काही माफ असतंय ...
प्रेमाचं हे असच असतंय प्रेमाचं हे असच असतंय Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5
मने मात्र कायमची तुटतात मने मात्र कायमची तुटतात Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5
खुप सोप असतं कुणाचंही खुप सोप असतं कुणाचंही Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5
एकतर्फी प्रेमामध्ये आपलेच हाल होतात ना एकतर्फी प्रेमामध्ये आपलेच हाल होतात ना Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

तुला त्याची किंमत नसेल पण

December 16, 2013
आशा नसतानाही लढन सोप नसतं ग... तुझ्यासाठी फक्त एक विनोद असेल पण... एक तर्फी प्रेम करण सोप नसत ग... तासन तास तुझ्या एका नजरे ची वाट पाहण...
तुला त्याची किंमत नसेल पण तुला त्याची किंमत नसेल पण Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

M.C.A झाल्यावर

December 16, 2013
M.C.A झाल्यावर सगळ्या मित्रांची ताटातूट होणार कितीही लांब असलो तरी रोज phone मात्र असणार पण हळूहळू तो phone call ही कमी होत जाणार आधी र...
M.C.A झाल्यावर M.C.A झाल्यावर Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5
एक ना एक दिवसतरी "माझी" करीन मी तुला एक ना एक दिवसतरी "माझी" करीन मी तुला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

विचार कर रे परत येण्याचा

December 16, 2013
आपणच ठरवल होत ना रे कधीच सोडायची नाही साथ एकमेकांची पण, आयुष्यात कुठे काय ते मोठे वादळ आले तू फक्त माझ्याकडे येण्याचा प्रयत्न तर कर मी स्...
विचार कर रे परत येण्याचा विचार कर रे परत येण्याचा Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

आठवणींचे चुंबन

December 16, 2013
थंड-गार पावसामधे बेधुन्द होऊनि न्हावे… तू माझ्या जवळ यावे आणि मला मिठीत घ्यावे… सोज्वळ तुझे तन.. माझ्या स्पर्शाने गरम व्हावे… डोल्यात...
आठवणींचे चुंबन आठवणींचे चुंबन Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

तिची आठवण

December 14, 2013
♥♥ तिची आठवण ♥♥ "काही गाणी आशी आहेत कि जी ऐकल्यावर आपण भावनाविवश होतो, उदास होतो अगदी रडतो सुद्धा ......... पण खरेतर ती गाणी ना...
तिची आठवण तिची आठवण Reviewed by Hanumant Nalwade on December 14, 2013 Rating: 5

दगडालाच देव मानले

December 14, 2013
माणसं ओळखायला, खरं तर माझंच चुकले... आभासाच्या दुनियेत, दगडालाच देव मानले... स्वार्थी न् निष्ठूर मनाला, माझं अबोल मन दिले... अनामिक अ...
दगडालाच देव मानले दगडालाच देव मानले Reviewed by Hanumant Nalwade on December 14, 2013 Rating: 5

बंद डोळे अनुभवतात

December 14, 2013
क्षणभर डोळे बंद करून विचार करावा...तुम्हाला तुमचं उत्तरं मिळेल... आयुष्यात आपल्याला नक्की कुठली व्यक्ती आवडते हे ठरवायचं असेल ना तर क्षण...
बंद डोळे अनुभवतात बंद डोळे अनुभवतात Reviewed by Hanumant Nalwade on December 14, 2013 Rating: 5

तु ये पुन्हा माझ्यासाठी

December 14, 2013
तु ये पुन्हा माझ्यासाठी ये..!! न करमत आहे तुला न राहवत आहे मला हवेतला गारवा बनुन तु ये..!! स्वप्नांत रोज यायची तु दबक्या पावलांन...
तु ये पुन्हा माझ्यासाठी तु ये पुन्हा माझ्यासाठी Reviewed by Hanumant Nalwade on December 14, 2013 Rating: 5

खुप प्रेम करायचा

December 09, 2013
होता एक वेडा मुलगा होता एक वेडा मुलगा तिच्यावर खुप प्रेम करायचा,आठवण तिची आल्यावर कविता करत बसायचा.कधी तिच्या केसांत गुंतायचा कधी तिच्या ...
खुप प्रेम करायचा खुप प्रेम करायचा Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

आपल्या काहीच नसावे

December 09, 2013
कुणाची अशीही सोबत असू नये की प्रत्येक स्पंदनात ती जाणवावी ती साथ गमवण्याच्या केवळ भीतीने डोळ्यात खळकन अक्ष्रू जमावी.कुणाला इतकाही माझा म्हण...
आपल्या काहीच नसावे आपल्या काहीच नसावे Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

अजुन कायहवं असतं

December 09, 2013
मनाच्या साधेपणातच माणसांच मोठेपण सामावलेलं असतं; अशी माणसं पहिल्या भेटीतच लळा लावतात; त्यांचे आपले ऋणानुबंध कायमचे जुळतात; अशी जीव्हाळा...
अजुन कायहवं असतं अजुन कायहवं असतं Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

तेव्हा तू मला आवडतेस

December 09, 2013
तू जेव्हा म्हणतेस ,  “तू नेहमीच असा वागतोस  मुद्दाम मला छळतोस ”, तेव्हा तू मला आवडतेस.. तू जेव्हा म्हणतेस, “मला तुझ्याशी बोलायचे नाही ...
तेव्हा तू मला आवडतेस तेव्हा तू मला आवडतेस Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

खूप झालं

December 09, 2013
मी चंद्र-तारे आणायच्या गोष्टी करत नाही, डाळ-तांदूळ आणता आले, खूप झालं . . तू नाही दिसत ऐश्वर्यासारखी! हरकत नाही, पण एकदम आवडलीस, खूप झाल...
खूप झालं खूप झालं Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

असत कोणीतरी

December 09, 2013
जुनेच मॅसेज पुन्हा पुन्हा वाचत असत कोणीतरी.. पावसाच्या थेंबात अश्रु लपवुन रडत असत कोणीतरी.. कोणालातरी हसतांना लपुन बघत असत कोणीतरी.. दिवे सग...
असत कोणीतरी असत कोणीतरी Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

मला जिवंतपणी मारुन गेली

December 09, 2013
जगाव तरी कोणासाठी रडाव तरी कोणासाठी जिच्या साठी जगत होतो तिच मला सोडून गेली  सगळे श्वास बंद झाल्यावर मारतात पण ती मला जिवं...
मला जिवंतपणी मारुन गेली मला जिवंतपणी मारुन गेली Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

मला माझीचं खुप चिड येते

December 09, 2013
तुझी आठवण आली की, मला माझीचं खुप चिड येते.. संपले ना सर्व तुझ्याकडुन, मग का मी असा स्वःताला त्रास देते.. नको त्या खोट्या शपथा, नको त्या...
मला माझीचं खुप चिड येते मला माझीचं खुप चिड येते Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

विसरला जात नाही

December 09, 2013
भूतकाळ कितीही जूना असला  तरी तो कधी विसरला जात नाही डोळ्यासमोर तो येऊन उभा  राहिल्यावर डोळ्यातले पाणी संपत नाही पृथ्वी गोल आहे हे तेव्...
विसरला जात नाही विसरला जात नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

सोबती तूला पाहतो

December 09, 2013
असतेस समोर तू जेव्हा मी न माझा राहतो नभी सूर्य असल्या परी स्वप्नात तूला मी पाहतो... तू सोबत असते माझ्या जेव्हा मी न माझा राहतो नितळ पाण्याच...
सोबती तूला पाहतो सोबती तूला पाहतो Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5
स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

स्वप्न तू बघतेस

December 09, 2013
कदाचित मी तो नाही ज्याचे स्वप्न तू बघतेस... पण हे नक्की कि,ती तूच आहेस जिचे स्वप्न मी बघत असतो... कदाचित मी तो नाही ज्याची तू वाट बघतेस.....
स्वप्न तू बघतेस स्वप्न तू बघतेस Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

एक प्रॉमिस

December 09, 2013
एक प्रॉमिस माझ्याकडून जेवढे तुला सुख देता येईल तेवढे देईन काहीही झाले तरी साथ मी फक्त तुला च देईन... एक प्रॉमिस हवाय तुझ्याकडून असच माझ्या ...
एक प्रॉमिस एक प्रॉमिस Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.