खरे प्रेम काय असते.

June 30, 2013
खरे प्रेम काय असते....चला जरा शोधूया.. प्रेम म्हणजे ब्रेक अप नंतरही आपल्या जोडीदाराला जाणून बुजून फोन करणे आणि म्हणणे  ओ सॉरी, तुला चुक...
खरे प्रेम काय असते. खरे प्रेम काय असते. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 30, 2013 Rating: 5

एकदा एक.

June 30, 2013
पोरगा त्याच्या गर्लफ्रेँडला रात्री घरी सोडताना..भिँतिवर हात ठेवुन तिच्याजवळ उभा राहतो आणि एका kiss चा आग्रह करतो,पोरगी म्हणते...नको रे .....
एकदा एक. एकदा एक. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 30, 2013 Rating: 5

ह्यालाच तर प्रेम म्हणतात.

June 29, 2013
तु माझ्यापासून दूर माझ्या हृदयात आठवणींचे पूर तुझ्या गोड आठवणीच मला दिवस रात्र स्मरतात ह्यालाच तर प्रेम म्हणतात.... काही क्षण आपण एकमेका...
ह्यालाच तर प्रेम म्हणतात. ह्यालाच तर प्रेम म्हणतात. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

क्या बात है

June 29, 2013
पुस्तकाची पाने पलटताना एक विचार मनात येतो आयुष्याची पाने अशीच पलटली तर " क्या बात है " ...!!! स्वप्नात अनेक गोष्टी पूर्ण होत...
क्या बात है क्या बात है Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

लांडगा आला रे आला

June 29, 2013
लांडगा आला रे आला एका गावात मनोज नावाचा एक धनगर होता. त्याला दीपक नावाचा मुलगा होता. दीपक रोज आपल्या मेंढया घेऊन गावाबाहेर चरायला घेऊन जा...
लांडगा आला रे आला लांडगा आला रे आला Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

तुझं हे एक बरं असतं.

June 29, 2013
तुझं हे एक बरं असतं थोडंसं रडतेस बाकि सारं काही माझ्यावर सोडतेस म्हणतेस अरसिक मजला आणी छान गाणं म्हणतो तेव्हा चक्क झोप काढतेस प्रेमच ना...
तुझं हे एक बरं असतं. तुझं हे एक बरं असतं. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

खुप प्रेम करशील का

June 29, 2013
काल पुन्हा स्वप्नात आलीस अशीच रोज येशील का... स्वप्नात येउन "कीस्" घेतला असाच रोज घेशील का.. रोज matching ड्रेस घालत अशीच माझी ...
खुप प्रेम करशील का खुप प्रेम करशील का Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

तो क्षण.

June 29, 2013
आयुष्यातला तो क्षण किती छान असतो, माझा हात जेव्हा त्याच्या हातात असतो. स्वप्नांचा झुला मनात नेहमीच झुलत असतो, माझ्या समवेत असताना तो ने...
तो क्षण. तो क्षण. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

अपराधी मीचं आहे.

June 29, 2013
हृदयाला दिल्या वेदना,तेवढ्या त्या घेऊन जा.. उध्वस्त झालेल्या घरट्याला,एकदातरी पाहून जा.. आजवर मोजल्या मी तारखा,फक्त गगनात तुटताना.. मीह...
अपराधी मीचं आहे. अपराधी मीचं आहे. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

तुला माहित आहे ना.

June 29, 2013
इतकी रागावलीस  की बोलणार हि नाहीस एकदा का होईना मला माफ करणार नाहीस.. तुला माहित आहे ना तुला किती miss करतो सर्वात जास्त तर तुझ्यावरच प...
तुला माहित आहे ना. तुला माहित आहे ना. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

ती हळूच मागे वळून पाहायची.

June 29, 2013
रोज ती पुढे आणि मी  तिच्या मागे मागे फिरायचा,,, ती दिसली नाही तर तिला शोधायचा...  मला ती हळूच मागे वळून पाहायची,,, माझ्या प्रत्येक खोड्...
ती हळूच मागे वळून पाहायची. ती हळूच मागे वळून पाहायची. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

तूच एक असशील ना .

June 29, 2013
शब्दांत नाही सांगता येणार  डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना ? अस्वस्थ होइन मी जेव्हा  धीर मला देशील ना ? माझ्याही नकळत दुखावले तुला तर  माफ़ मल...
तूच एक असशील ना . तूच एक असशील ना . Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

तुझ्यासाठी काय पण.

June 29, 2013
एकदा तरी मनापासून  विचारायला पाहिजे होतस, माझ्याशी मैत्री का केलीस म्हणून?  मी उत्तर दिला असता, माझ्या जीवनात नवीन  व्यक्तीचा प्रवेश व्हा...
तुझ्यासाठी काय पण. तुझ्यासाठी काय पण. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

फिरतंय..

June 29, 2013
तुटताना तारा मला आवर्जून पाहायचा आहे,  मला माझ्यासाठी काही नको फक्त तुझ्यासाठी काही तरी मागायचं आहे,  तुला माहीत नसेल तुझ्यासाठी कोणीतरी झु...
फिरतंय.. फिरतंय.. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

खुप उणीव भासते.

June 29, 2013
आठवण तुझी आली की,  मला खुप खुप रडावेसे वाटते..... का समजुन घेतले नाहीस तु मला,  हेच दुःख मनाला बोचते..... किती प्रेम होते माझे तुझ्यावर...
खुप उणीव भासते. खुप उणीव भासते. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

खोटं बोलणं सोप असतं

June 29, 2013
हातात हात घेउन चलणं सोप असतं पण तोच हात आयुष्यभर हातात घेउन पाउलवाट शोधणं कठीण असतं... . ...  कधी कधी एकमेकांत गुतंत जाणं सोप असतं पण ती ग...
खोटं बोलणं सोप असतं खोटं बोलणं सोप असतं Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

तिचा करून गेली.

June 29, 2013
ती मला आवडली न झोप उडून गेली ... आयुष्याला नवी दिशा मिळून गेली ... प्रेमाचं रोपट हृदयात लावून गेली ... नव्या विश्वाची ओळख होऊन गेली .. ...
तिचा करून गेली. तिचा करून गेली. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

फेकून देऊ नकोस.

June 29, 2013
माझे तुझ्यावरचे प्रेम हे एका कागदा सारखे आहे . एक असा कागद ज्यावर तू तुझी भावना लिहू शकतेस . तुझा राग खरडू शकतेस . तुझे आश्रू पुसण्या...
फेकून देऊ नकोस. फेकून देऊ नकोस. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

फक्त तुझी साथ हवी.

June 29, 2013
काही नको मला, फक्त तुझी साथ हवी..... माझ्या आयुष्यात, येण्याची तुझी आस हवी.. केलेस प्रेम माझ्यावर तर ते, आयुष्य भर निभावण्याची तुझी जिद...
फक्त तुझी साथ हवी. फक्त तुझी साथ हवी. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

पावसात ती.

June 29, 2013
पावसात ती ….. पाण्याने भिजलेली … थंडी ने शहारलेली … विजांच्या कडकडाटाने घाबरलेली … पावसाच्या थेंबांनी नटलेली …ओलाव्याने सजलेली … छत्रीत...
पावसात ती. पावसात ती. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

तुझा सहवास.

June 29, 2013
तुझ्या सहवासातील ते दिवस, अजूनही मला आठवतात कधी हसत, कधी रुसत, जाणून बुझून तुझी आठवण करून देतात. तुझेच विचार मनात घेऊन  जगत असते नव्या ...
तुझा सहवास. तुझा सहवास. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

घट्ट मिठीत घ्यायला.

June 29, 2013
आवडतं मला पावसात तुझ्यासंगे भिजायला छत्री घरीच ठेवून मनसोक्त हिंडायला कधी पावसाकडे कधी तुझ्याकडे बघायलां मिठीत कधी तुला कधी घेतो गारव्याला...
घट्ट मिठीत घ्यायला. घट्ट मिठीत घ्यायला. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

फ़क्त तुझ्यासाठी.

June 29, 2013
मुलगा :- आयुष्यातील सर्वात धोकेबाज गोष्ट कोणती ? मुलगी :- कोणती ? मुलगा :- हृदयातील धकधक !! मुलगी :- ती कशी ??? मुलगा :- कारण बघना ...
फ़क्त तुझ्यासाठी. फ़क्त तुझ्यासाठी. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5

किती वेळा हरायचे..

June 27, 2013
कोणी कोणाच्या आयुष्यात कायमचे राहत नाही... जरा पाने उलटले कि जुने काही आठवत नाही.. दर वेळी का मीच कमी समजायचे, तुला जिंकवण्यासाठी...
किती वेळा हरायचे.. किती वेळा हरायचे.. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 27, 2013 Rating: 5

तुझ्या काळजात मला रहायचंय.

June 26, 2013
हसू माझ्या ओठांवरचं, तुझ्या ओठांवरती द्यायचंय... डोळ्यातल्या आसवांना तुझ्या, पापणीखाली घ्यायचंय... सतजन्माच्या सूत्रात, सखे तुला बा...
तुझ्या काळजात मला रहायचंय. तुझ्या काळजात मला रहायचंय. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 26, 2013 Rating: 5

♥ Keep loving truly ♥

June 26, 2013
माझ्या आयुष्यातील सर्वात खुशीचा दिवस तो असेल जेव्हा तू माझ्या मनात नाही...... पण माझ्या बाजूला असशील...
♥ Keep loving truly ♥ ♥ Keep loving truly ♥ Reviewed by Hanumant Nalwade on June 26, 2013 Rating: 5

शिकवलंस तू.

June 26, 2013
शिकवलंस तू मला प्रेमात पडणं... वेड्यासारखं प्रेम करणं तुझ्यावर, ... अन् प्रेमात तुझ्या वेड होण..! शिकवलंस तू मला असंच प्रेमात पडणं....
शिकवलंस तू. शिकवलंस तू. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 26, 2013 Rating: 5

कुणीच नाही ...!!

June 26, 2013
तुझ्या सारखे कुणीच नाही...!! गर्दीत सोडणारे आहेत इथे पण ....?? त्यात हात पकडणारा कुणीच नाही हरवशील सांगत सोबत चल म्हणणारे कुणीच नाही......
कुणीच नाही ...!! कुणीच नाही ...!! Reviewed by Hanumant Nalwade on June 26, 2013 Rating: 5

तुझ दुरावण.

June 26, 2013
जमेल का रे तुला कधी माझ्या डोळ्यात पहाण, न सापडलेल्या प्रश्नांची उत्तर , त्याच्यामध्ये शोधात राहणं . जमेल का रे तुला कधी माझ्याशी तासं...
तुझ दुरावण.  तुझ दुरावण. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 26, 2013 Rating: 5

ती दोघं...

June 26, 2013
ती दोघं... त्यांच बिनसलच होत गेले काही दिवस  तो काहीही बोलला तरी ती त्याचा वेगळा अर्थ काढायची.. तो बोलला तरी भांडण, गप्प राहिला तरी भ...
ती दोघं... ती दोघं... Reviewed by Hanumant Nalwade on June 26, 2013 Rating: 5

तुझ्या चेह-यावरचे समाधान.

June 25, 2013
कळत नकळत कधी जुळतात नाती न सोडवता सुटते गुंतागुंत भावनांची ॠणानुबंध म्हणावा की रेशीमगाठी कोणी नाही कोणाचे पण तरीही जगतो एकमेकांसाठी मी जा...
तुझ्या चेह-यावरचे समाधान. तुझ्या चेह-यावरचे समाधान. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 25, 2013 Rating: 5

मुलींचं आपलं बरं असते.

June 25, 2013
तिला आठवण आली कि,तिने फक्त रिंग मारायची असते, कमी काल रेट्स चे सीम कार्ड सुद्धा त्यानेच दिलेले असते म्हणूनच म्हणतो,मुलींचं आपलं बरं असते...
मुलींचं आपलं बरं असते. मुलींचं आपलं बरं असते. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 25, 2013 Rating: 5

तुला काय वाटते

June 20, 2013
तुझ्याशी खुप खुप बोलावेसे वाटते...... पण शब्द चुकण्याची भीती वाटते...♥ तुझ्या खुप खुप जवळ यावेसे वाटते..... पण विरहाची भीती वाटते...♥ ...
तुला काय वाटते तुला काय वाटते Reviewed by Hanumant Nalwade on June 20, 2013 Rating: 5

प्रेमाचं_हे_असच_असतंय

June 05, 2013
प्रेमाचं हे असच असतंय कुणालाही काही कळत नसतंय जरी कळल सगळ्यांना कळतंय पण मनाला वळत नसतंय , प्रेमाचं हे असच असतंय सगळ काही माफ असतंय जरी...
प्रेमाचं_हे_असच_असतंय प्रेमाचं_हे_असच_असतंय Reviewed by Hanumant Nalwade on June 05, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.