तुझ्यासाठी काय पण.

एकदा तरी मनापासून  विचारायला पाहिजे होतस,
माझ्याशी मैत्री का केलीस म्हणून?  मी उत्तर दिला असता,
माझ्या जीवनात नवीन  व्यक्तीचा प्रवेश व्हावा म्हणून...
तुझ्यासाठी काय पण...

एकदा तरी मनापासून  विचारायला पाहिजे होतस,
माझ्या सोबत इतका मोकळा का राहतोस?
मी उत्तर दिला असतं, मला दुसरा जवळची मैत्रीण
अशी कोणी नाही म्हणून...
तुझ्यासाठी काय पण...

एकदा तरी मनापासून  विचारायला पाहिजे होतस,
मी रागावले तर माझी  समजूत का नाही काढत पटकन?
मी उत्तर दिला असतं, मला हक्काचं असा
रागावणारी तूच एक होतीस... तुझ्यासाठी काय पण..
तुझ्यासाठी काय पण. तुझ्यासाठी काय पण. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.