पावसात ती.

पावसात ती …..पाण्याने भिजलेली …
थंडी ने शहारलेली … विजांच्या कडकडाटाने घाबरलेली …

पावसाच्या थेंबांनी नटलेली …ओलाव्याने सजलेली …
छत्रीत लपलेली …चिखलावर थोडीशी रागावलेली …


पण वार्याने सुखावलेली … दगडा दगडावर पाय टाकत चाललेली …
स्वतः ची स्वतःच सावरलेली …खोटी खोटी रुसलेली …


थोडीशी लाजलेली … माझ्याशी हसलेली …
जोराच्या पावसात ….काळ्या ढगांच्या काळोखात …


छत्र्यांच्या गर्दीत ….खरंच ती ती फार सुंदर दिसत होती..

पावसात ती. पावसात ती. Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.