तू तरी जिकंलीस....

December 23, 2012
आज मी जरी हरलो पण तू तरी जिकंलीस तू कूठेही असलीस तरी माझ्याजवळ आहॆस तू कशही असलीस तरी आजही माझी आहे फ़रक एवढाच की मी आज तुझा राहीलॊ न...
तू तरी जिकंलीस.... तू तरी जिकंलीस.... Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

फक्त मिठीत घे.

December 23, 2012
फार काही नकोय ग तुझ्याकडून... फक्त मिठीत घे... एखाद्या संध्याकाळी मनात वादळ उभ राहिल्यावर.. फक्त मिठीत घे... सगळी दुनिया विरोधा...
फक्त मिठीत घे. फक्त मिठीत घे. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

आठव जरा ते क्षण.

December 23, 2012
आठव जरा ते क्षण ..!! आज डोळ्यांत पाणी देऊन तू गेलीस जे कधी स्वप्न मी पाहायचो तू माझ्या मिठीतच रहावीस आयुष्यभर सोबत राहण्याचे ते स्वप्न आ...
आठव जरा ते क्षण. आठव जरा ते क्षण. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

काही कळलच नाही

December 23, 2012
कधी इतकं प्रेम झालं...काही कळलच नाही, कधी इतकं वेड लावलस...काही कळलच नाही. पहिल्यांदा कधी आवडलीसहे खरचं नाही आठवत, पण आठवण काढल्याशिवाय आत...
काही कळलच नाही काही कळलच नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

ऐकून घेशील का

December 23, 2012
वेळ असेल तुला तर एकदाच मला भेटशील का.... दोन शब्द बोलायचे होते डं ऐकून घेशील का...?... पूर्वी तू माझ्याशी खुप काही बोलायचीस वेळ नसला तरी म...
ऐकून घेशील का ऐकून घेशील का Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

कुणास कळते ह्रदयाची कळ

December 23, 2012
कुणास कळते ह्रदयाची कळ अपुले आपण असतो केवळ. असे कसे हे अपुले नाते... मला घाव अन् तुला कसे वळ? कुठून आणू उसने मागुन पुन्हा पुन्हा मी ज...
कुणास कळते ह्रदयाची कळ कुणास कळते ह्रदयाची कळ Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

कोणी गेलं म्हणून

December 23, 2012
आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं... जगायचं असतं प्रत्येक क्षण, उगाच श्वासांना लांबवून ठेवायचं नसतं... आठवणींच्या वाटांवरून आपल्या स्वप्नाप...
कोणी गेलं म्हणून कोणी गेलं म्हणून Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

तुझ्याशी बोलताना

December 23, 2012
मी तुझ्या डोळ्यात पाहतो, फक्त मीच त्या पाण्यात नाहतो. जेव्हा पापणी लवते, त्याच पाणी रूपात तुझ्या ओठी येतो, हळूच ओठ पाणीदार होतात, मग त्याच ...
तुझ्याशी बोलताना तुझ्याशी बोलताना Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

मला आधार देना

December 23, 2012
एकदा पुन्हा जवळ घेऊन मला आधार देना. तुझ्या विरहात मी खूप खचलो आहे ग जगण्याची अशा आता उरलीच नाही एकदा जवळ घेऊन मला श्वास सोडू देना .. कमनशी...
मला आधार देना  मला आधार देना Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

असं सोडुन का जातं

December 23, 2012
कुणाला कुणी असं सोडुन का जातं? रेशमी वाटणारी घट्ट नाती कुणी तोडुन का जातं? मनाशी मनं आधी जुळवायची कशाला? जुळलेली मनं पायदळी मग तुड...
असं सोडुन का जातं असं सोडुन का जातं Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

प्रेम दिल्यानंतर.

December 23, 2012
प्रेम दिल्यानंतर ते परत मिळावे म्हणून ते प्रेम करायचे नसते, नाही मिळाले ते परत तरी आपण मात्र त्याच्या भावनाना जपायचे असते, दुखवले कित...
प्रेम दिल्यानंतर. प्रेम दिल्यानंतर. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

आठवण

December 23, 2012
एक अशी गोष्ट जी सगळ्यांकडेअगदी भरभरून असते... आठवणींच्या राज्यात सगळेच श्रीमंत.. कारण आठवणी सगळ्यांना समृद्धच करतात... हवेला गंध नसत...
आठवण आठवण Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

स्वप्नात आली.

December 23, 2012
तुच ती काल स्वप्नात आली मना मध्ये थोडी जागा करुनी गेली तुच ती जी काँलेजला भेटली पहिल्याच भेटित किती भांडली तुच ती रोज SMS करु लागली म...
स्वप्नात आली. स्वप्नात आली. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

प्रेम करणारी असावी

December 23, 2012
अशी असावी माझी प्रेयसी........ प्रेमाला प्रेम समजणारी ती प्रेयसी असावी मी जसा आहे तसेच, माझ्यावर प्रेम करणारी असावी खुबसुरत नस...
प्रेम करणारी असावी प्रेम करणारी असावी Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

"मैत्री" असते . "मैत्री" असते

December 23, 2012
रोजच आठवण यावी असे काही नाही, रोजच भेट घ्यावी असेही काही नाही. मी तुला विसरणार नाही याला खात्री म्हणतात, आणि तुला याची खात्री असणे याला ...
"मैत्री" असते . "मैत्री" असते  "मैत्री" असते . "मैत्री" असते Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

देवाला विचारले.

December 23, 2012
एकदा मी स्वप्नात देवाला विचारले........ . "तु चांगल्या माणसांनाच का लवकर घेवुन जातोस???" ... देव म्हणाला, "मला जी माणसं खुप...
देवाला विचारले. देवाला विचारले. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5
खरचं, प्रेम म्हणजे काय असतं खरचं, प्रेम म्हणजे काय असतं Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

तुम्ही प्रेमात आहात

December 23, 2012
आश्रू हि प्रेमाची मौन भाषा आहे, काही कारणामुळे आश्रू डोळ्यातून बाहेर येतात .... ह्याचा अर्थ तुम्ही अडचणीत आहात.. पण कारण नसतानाही ज...
तुम्ही प्रेमात आहात तुम्ही प्रेमात आहात Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

माझ्याजवळ आहॆस.

December 23, 2012
तू कूठेही असलीस तरी माझ्याजवळ आहॆस तू कशही असलीस तरी आजही माझी आहे फ़रक एवढाच की मी आज तुझा राहीलॊ नाही माझ्या स्वप्नांत माझ्या विचारात फ़क...
माझ्याजवळ आहॆस. माझ्याजवळ आहॆस. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

तो स्पर्श हवाय मला.

December 23, 2012
सोडुन जातेय दुर आज तु मला शेवटचा तुझा तो स्पर्श हवाय मला नंतर कधीच भेटणार नाही मी तुला आज तरी नकार देऊ नकोस मला एकदाच भेटायचय अजुन तरी...
तो स्पर्श हवाय मला. तो स्पर्श हवाय मला. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

आयुष्य...हे असंच असतं.

December 23, 2012
आयुष्य....हे असंच असतं. ? कधी कधी खुप आनन्द देतं न मागताही सुख देतं, पण अच्यानक हासता हासता रडवतं  आयुष्य...हे असंच असतं. ? आपण बरंच काही ...
आयुष्य...हे असंच असतं. आयुष्य...हे असंच असतं. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

स्वप्नातल्या गोष्ठी.

December 23, 2012
स्वप्नातल्या गोष्ठी स्वप्नातच चांगल्या असतात ... जग जीवनात तय कधीच अस्तित्वात नसतात ...." " तुझी रोजची येणारी स्वप्नेयामुले क्षण...
स्वप्नातल्या गोष्ठी. स्वप्नातल्या गोष्ठी. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

प्रेम म्हणजे.

December 23, 2012
प्रेम म्हणजे......... आपलं शुन्य भरून काढणं असतं; प्रेम म्हणजे......... आपलं अस्तित्व तिच्यात शोधणं असतं ; प्रेम म्हणजे......... .........
प्रेम म्हणजे. प्रेम म्हणजे. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

एक मुलगी पाहीजे

December 23, 2012
एक मुलगी पाहीजे...... प्रपोज करायला... वेल क्वालीफाईड,... . रंग गोरा, चेहरा निखळ, साधी... सलवार कुडता नेसणारी, कधि काळी जिन्स घालणारी.....
एक मुलगी पाहीजे एक मुलगी पाहीजे Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

भावनांशी खेळु नये.

December 23, 2012
कधी कुणांच्या भावनांशी खेळु नये अशी वेळ कधी आपल्यावर हि येऊ शकते कधी कुणाची टिँगल उडवु नये अशी वेळ कधी आपल्यावर ही येऊ शकते प्रेमात ध...
भावनांशी खेळु नये. भावनांशी खेळु नये. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

जीवन देखील गाणं आहे.

December 23, 2012
मैत्री म्हणजे सुंदर पहाट कधीही न हरवणारी दोस्तीची वाट.. आयुष्याला पडलेलं गोड स्वप्नं सगळी उत्तरं सापडणारा मजेशीर प्रश्न.. फुलणारं हसण...
जीवन देखील गाणं आहे. जीवन देखील गाणं आहे. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

विसरलेय मी...

December 23, 2012
त्याची न माझी झालेली पहिली भेट... विसरलेय मी... जो मनात बसली होता एकदम थेट विसरलेय मी... त्याच चिडून मला खडूस म्हणन.. विसरलेय मी... ....
विसरलेय मी... विसरलेय मी... Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

मनातलं..

December 23, 2012
खास मुलीच्या मनातलं.. कितीदाही भेटलो तरीही, प्रत्येक वेळी तीचं हुरहूर असते.. तुझ्या मिठीत आल्यावर मी, स्वःतालाही हरवून बसते.. तुझ्या...
मनातलं.. मनातलं.. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

तुझ्यासोबत जगण्यासाठी..

December 23, 2012
एक क्षण पुरेसा सर्व काही समजण्यासाठी अनेक क्षणही कमी पडतात कधी कधी समजावण्यासाठी किती लागणार एखाद्याच्यापाठी कित्येक क्षण वाया गे...
तुझ्यासोबत जगण्यासाठी.. तुझ्यासोबत जगण्यासाठी.. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

रागवू नकोस मला

December 23, 2012
रागवू नकोस मला मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही, दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही, उ...
रागवू नकोस मला रागवू नकोस मला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

मिठीत असावं.

December 23, 2012
आज मरण जरी येणार असेल, तर ते असं काही यावं.. मी शेवटचा श्वास घेतानाही, तु माझ्या घट्ट मिठीत असावं..
मिठीत असावं. मिठीत असावं. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

प्रेमाचा अर्थ.

December 23, 2012
प्रेमाचा अर्थ तु मला शिकवलीस... अर्थ शिकवता शिकवता तु दुर गेलीस.... आज प्रेमाचा अर्थ तर माहिती आहे... पण, प्रेम करायला तु कुठे जवळ आह...
प्रेमाचा अर्थ. प्रेमाचा अर्थ. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

तुझी साथ हवी.

December 23, 2012
काही नको मला फक्त तुझी साथ हवी.. माझ्या आयुष्यात येण्याची तुझी आस हवी.. केलेस प्रेम माझ्यावर तर ते आयुष्य भर निभावण्याची तुझी जिद्द ह...
तुझी साथ हवी. तुझी साथ हवी. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

अशी असावी ती.

December 23, 2012
दीसलोका मी हलकेच लाजावी ती, नंतर मग एक मस्‍त झकास स्‍माईल द्यावीती. मित्रानसमोर मला दुरुनच बघावी ती, एकांतात मात्र माझ्या मिठीत निजावी...
अशी असावी ती. अशी असावी ती. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

विसरलीस गं तु

December 23, 2012
Dedicated to someone..!!!!!! .. माझ्या आयुष्यात घडलेलं एक खरं सत्य.. विसरलीस गं तु, जी ह्रदयात घर करुन बसली होती माझ्या एकदम थेट.. विसरल...
विसरलीस गं तु विसरलीस गं तु Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

प्रेमात असताना.

December 23, 2012
प्रेमात असताना....... आयुष्यातला भले थोडे का होईना वेळ खूपछान जातो, जो वेळ तुम्ही कधी विसरू नाही शकत... डोळे लागे पर्यंत किवा झोप येत...
प्रेमात असताना. प्रेमात असताना. Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

" ♥ Believe me u never forgot me... ♥ "

December 23, 2012
ती मी दिलेल्या सर्व आठवणी, पुसण्याचा प्रयत्न करतेय.. माझ्या पासुन खुप लांब, जाण्याचा प्रयत्न करतेय..!! ♥ पण मला माहीत आहे, ती मला मना...
" ♥ Believe me u never forgot me... ♥ " " ♥ Believe me u never forgot me... ♥ " Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5

उत्तर एकाचे तरी देशील का ?

December 16, 2012
जीतकी ओढ मला तुझी तितकीच तुलाही आहे का ? जीतके प्रेम माझे तुझ्यावर तीतकेच तुझही तीतकेच तुझही आहे का ? मी समोर नसतानाही मला कधी पाहतेस क...
उत्तर एकाचे तरी देशील का ? उत्तर एकाचे तरी देशील का ? Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.