Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

तुम्ही प्रेमात आहात

आश्रू हि प्रेमाची मौन
भाषा आहे,

काही कारणामुळे आश्रू
डोळ्यातून बाहेर येतात ....


ह्याचा अर्थ
तुम्ही अडचणीत आहात..

पण कारण
नसतानाही जेव्हा आश्रू
येतात ..........

ह्याचा अर्थ
तुम्ही प्रेमात आहात....


तुम्ही प्रेमात आहात तुम्ही प्रेमात आहात Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.