आश्रू हि प्रेमाची मौन
भाषा आहे,

काही कारणामुळे आश्रू
डोळ्यातून बाहेर येतात ....


ह्याचा अर्थ
तुम्ही अडचणीत आहात..

पण कारण
नसतानाही जेव्हा आश्रू
येतात ..........

ह्याचा अर्थ
तुम्ही प्रेमात आहात....


गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top