" ♥ Believe me u never forgot me... ♥ "

ती मी दिलेल्या सर्व आठवणी, पुसण्याचा प्रयत्न करतेय..

माझ्या पासुन खुप लांब, जाण्याचा प्रयत्न करतेय..!! ♥

पण मला माहीत आहे, ती मला मनातुन काढुचं शकत नाही..

कितीही प्रयत्न केले तरी, ती मला कधीचं विसरु शकत नाही..!! ♥

मला माहीत आहे, मी तीच्या डोळ्यात फक्त आश्रुंच दिलेय..
तीला आश्रुं देताना, मी पण खुप रडलोय..!! ♥

तीला मात्र हे कधीचं, मी समजुचं दिले नाही..

तीच्यावर माझे खुप प्रेम आहे, हे मी कधीचं जानवू दिले नाही..!! ♥

कारण मी असा मुद्दाम वागत होतो,तीला त्रास होऊ नये म्हणुन 

काळजी घेत होतो.. कारण मला माहीत आहे,...!! ♥


ती माझ्याशिवाय कधीचं राहू शकत नाही.. पण माझ्यामुळे तीला झालेला त्रास,

मी कधीचं पाहू शकत नाही..!! ♥

म्हणुन आजही मी तीच्यासाठी गप्प आहे, कारण तीच्यावर माझे निस्वार्थ निस्सम जिवापाड प्रेम आहे..!! ♥
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade