प्रेमाचा अर्थ.

प्रेमाचा अर्थ तु मला शिकवलीस...

अर्थ शिकवता शिकवता तु दुर गेलीस....

आज प्रेमाचा अर्थ तर माहिती आहे...

पण,
प्रेम करायला तु कुठे जवळ आहेस.....
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade