प्रेमाचा अर्थ तु मला शिकवलीस...

अर्थ शिकवता शिकवता तु दुर गेलीस....

आज प्रेमाचा अर्थ तर माहिती आहे...

पण,
प्रेम करायला तु कुठे जवळ आहेस.....

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top