त्याची न माझी झालेली पहिली भेट...
विसरलेय मी...
जो मनात बसली होता एकदम थेट

विसरलेय मी...
त्याच चिडून मला खडूस म्हणन..
विसरलेय मी... .
खोट्या रागात सुद्धा प्रेमान माझी काळजी घेण

विसरलेय मी...
दोघांनी घेतलेला वाफाळलेलाcoffee चा कप
विसरलेय मी...
त्याने दिलेलं चाफ्याचं रोप

विसरलेय मी...
मला सतवण्यासाठी त्याच मुद्दाम अबोल राहण
विसरलेय मी...
मला बोलता बोलता निशब्द करण

विसरलेय मी...
आमच्यात भांडणाच, मैत्रीच, आणि.....प्रेमाचं बोलण झालेलं
.
.
.
आणि
विसरलेय मी...

त्याने मला " प्रेमाचं बोलण " म्हटलेलं...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top