आठवतं का ग तुला.

October 31, 2012
आठवतं का ग तुला........... आठवतं का ग तुला तो दिवस जेव्हा मी तुला Propose केलं होतं... आठवतं का ग तुला जेव्हा मी तुला Message करून तुझ्या...
आठवतं का ग तुला. आठवतं का ग तुला. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 31, 2012 Rating: 5
मन नसत तर किती मज्जा आली असती मन नसत तर किती मज्जा आली असती Reviewed by Hanumant Nalwade on October 18, 2012 Rating: 5

तू माझा कोण आहेस

October 18, 2012
कसे सांगू तुला मी की तू माझा कोण आहेस तू आयुष्यात असण्यानेच आयुष्याला माझ्या अर्थ आहे तुझं अस्तित्त्व हेच आता माझं अस्तित्त्व झालंय तुझ्...
तू माझा कोण आहेस तू माझा कोण आहेस Reviewed by Hanumant Nalwade on October 18, 2012 Rating: 5
कोणीतरी आपलं असावसं वाटतं.... कोणीतरी आपलं असावसं वाटतं.... Reviewed by Hanumant Nalwade on October 18, 2012 Rating: 5
गालातल्या गालामध्ये हसलीस अशी गालातल्या गालामध्ये हसलीस अशी Reviewed by Hanumant Nalwade on October 18, 2012 Rating: 5

प्रेम करताना मी हरतो

October 18, 2012
प्रेम करताना मी हरतो तिला पाहता मलाच मी विसरतो, शब्दांना ओठात थांबवतो आसवांना डोळ्यात साठवतो. जड हृदयाने स्वताला समजवतो ती मलाच भेट...
प्रेम करताना मी हरतो प्रेम करताना मी हरतो Reviewed by Hanumant Nalwade on October 18, 2012 Rating: 5

राहूनच गेल...

October 18, 2012
तुझ्या सहवासात असतांना तुला एकटक न्याहाळतां ना तुझ्याच विचारांत स्वतःला विसारतांना तुझ्या सोबत जगायचे राहूनच गेले तू रागावशील, सोडून जा...
राहूनच गेल... राहूनच गेल... Reviewed by Hanumant Nalwade on October 18, 2012 Rating: 5

एकटा पडलो आहे.......

October 18, 2012
आणि मि एकटा पडलो आहे....... तुला माहीत आहे ? मी एकटा पडलो आहे....... माझ्या मनात काय काय आहे...... पण तुला ते कळनार कसे ..... तु ...
एकटा पडलो आहे....... एकटा पडलो आहे....... Reviewed by Hanumant Nalwade on October 18, 2012 Rating: 5

तेव्हा तू मला आवडतेस.

October 18, 2012
तू जेव्हा म्हणतेस, ”मला तुझा राग आलाय कारण तुझे माझ्यावर प्रेम नाही..”, तेव्हा तू मला आवडतेस.. तू जेव्हा म्हणतेस , “तू नेहमीच असा वागतो...
तेव्हा तू मला आवडतेस. तेव्हा तू मला आवडतेस. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 18, 2012 Rating: 5

कुणीतरी असावे.

October 18, 2012
कुणीतरी असावे स्वतापेक्षा जास्त आवडणार.. मैत्रीच्याही पलीकडे जाऊन प्रेमाने नाते जोडणार.. जीवनाचे पाउल आम्ही एकमेकांबरोबर टाकावे.. एकमे...
कुणीतरी असावे. कुणीतरी असावे. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 18, 2012 Rating: 5

मी एकटाच असेन..

October 18, 2012
तुझ्या देहाकडे बघून नेत्रसुख घेणारे बरेच असतील पण "ओढणी सांभाळ " सांगणारा कदाचित मी एकटाच असेन ! तुला हसवणारे बरेच असतील पण , ...
मी एकटाच असेन.. मी एकटाच असेन.. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 18, 2012 Rating: 5

कुणी नसत रे.

October 18, 2012
आज खरचं कुठे मी चुकलो असेलका ? याचा शोध करायचा आहे ♥ आज पासून तिच्याशिवाय का होईना पण एकटेच जगण्याचा प्रयत्न करायचा आहे ♥ तिने कायमचे ...
कुणी नसत रे. कुणी नसत रे. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 18, 2012 Rating: 5

नाते.

October 09, 2012
नाते किती जुने यावर मैत्री नाही टिकत , नाते टिकायला मैत्री खोल असावी लागते , कुठेही बी पेरल्यावर झाड नाही उगवत , जमीन मुळात ओली असावी ...
नाते. नाते. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 09, 2012 Rating: 5

प्रेम म्हणजे काय.

October 09, 2012
कळत नव्हते प्रेम म्हणजे काय,.......... तरी तुझ्या प्रेमात पडले मी,.......... तुझ्या सोबत जगण्याचे सुंदर स्वप्न पाहीले मी,...... या स्वप्न...
प्रेम म्हणजे काय. प्रेम म्हणजे काय. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 09, 2012 Rating: 5

जीवच राहणार नाही.

October 06, 2012
रागवू नकोस..मला मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही, दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार...
जीवच राहणार नाही. जीवच राहणार नाही. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 06, 2012 Rating: 5

पुन्हा प्रेम करू लागता .

October 06, 2012
♥ जेव्हा तुम्ही प्रेम करता, .... तेव्हा तुम्ही दुखावले जाता ♥ ♥ जेव्हा तुम्ही दुखावले जाता, .... तेव्हा तुम्ही द्वेष करता ♥ ♥ जेव्हा तु...
पुन्हा प्रेम करू लागता . पुन्हा प्रेम करू लागता . Reviewed by Hanumant Nalwade on October 06, 2012 Rating: 5

विसरलो.

October 02, 2012
हुशारी मिळवताना शहाणपण विसरलो I समजत नाही मी घडलो की बिघडलो I I तंत्रज्ञानामागे धावताना आत्मज्ञान विसरलो I पैसा हीच सक्ती समजून इश...
विसरलो. विसरलो. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 02, 2012 Rating: 5

कुणीतरी असेल तर.

October 02, 2012
डोळे पुसायला कुणीतरी असेल तर, रुसायला बरं वाटतं. ऐकणारे कुणीतरी असेल तर, मनातलं बोलायला बरं वाटतं. कौतुक करणार कुणीतरी असेल तर, थकेपर्यत राब...
कुणीतरी असेल तर. कुणीतरी असेल तर. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 02, 2012 Rating: 5

कुणीतरी आपल्यासाठी असावे.

October 02, 2012
का कुणास ठाऊक प्रत्येकाला वाटते कुणीतरी आपल्यासाठी असावे ज्याच्यावर आपण थोडेफार रुसावे आपल्या डोळ्यातील अश्रु एकदा तरी त्यानेच पुसावे र...
कुणीतरी आपल्यासाठी असावे. कुणीतरी आपल्यासाठी असावे. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 02, 2012 Rating: 5

नाती तशी अनेकच असतात.

October 02, 2012
जीवनात नाती तशी अनेकच असतात..... पण ती जपणारी लोक फार कमीच असतात...... काही नाती असतात रक्ताची,  तर काही हृदयाची...... काही नाती असतात ज...
नाती तशी अनेकच असतात. नाती तशी अनेकच असतात. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 02, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.