आठवतं का ग तुला.

आठवतं का ग तुला...........

आठवतं का ग तुला तो दिवस जेव्हा मी तुला Propose केलं होतं...
आठवतं का ग तुला जेव्हा मी तुला Message करून तुझ्या मनातलं तुला सांगितलं होतं...

आठवतं का ग तुला माझ्या आठवणीत ते तुझं रात्रं रात्रं जागून रडणं...

आठवतं का ग तुला मला भेटण्याची ती उत्सुकता तुझ्या चेहऱ्यावर दिसत होती...

आठवतं का ग तुला आपली ती पहिली भेट जेव्हा तू माझ्या मिठीत येऊन रडली होतीस...

आठवतं का ग तुला ते आपलं रात्रं रात्रं उशिरा पर्यंत Phone वर गप्पामारणं...

आठवतं का ग तुला ते आपल्या भेटण्याचे सुखद क्षण जे कधी न विसरण्यासारखे आहेत..

आठवतं का ग तुला ते तुझं ते छोट छोट्या गोष्टींवर्ती माझी चूक नसतानारागावणं आणि माझं तुझं प्रेमाने मनवणं...
आठवतं का ग तुला तो दुःखाचा दिवस जेव्हा आपण शेवटचं भेटलो होतो कधीच न भेटण्यासाठी...
आठवतं का ग तुला खरंच आठवतं का ग तुला
हे सर्व क्षण खूप रडतो ग मनापासून जेव्हा सर्व आठवतं तेव्हा कदाचित तू सुधा रडत असशील ..
पण आता आयुष्यात फक्त आठवणीच राहिल्यात आणि त्याच आठवणींना घेऊन जगायचं आहे. .
कारण ......
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade