Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

नाती तशी अनेकच असतात.

जीवनात नाती तशी अनेकच असतात.....

पण ती जपणारी लोक फार कमीच असतात......

काही नाती असतात रक्ताची,  तर काही हृदयाची......

काही नाती असतात जन्मो-जन्मीची,  तर काही.. ' काही क्षणापुरतीची '.......

काही नाती असतात,  केसांसारखी न तुटणारी,  पण वेळ आलीच तर वाकणारी.....

काही नाती असतात,  लांबुनच आपले म्हनणारी,  जवळ गेल्यावर मात्र दूर करणारी.....

काही नाती असतात,  पैशाने विकत घेता येणारी,  तर काही प्रेमाने आपलेसे करणारी......

काही नाती असतात,  न जोडता सुद्धा टिकणारी,  तर काही जोडून सुद्धा तुटणारी.........
नाती तशी अनेकच असतात. नाती तशी अनेकच असतात. Reviewed by Hanumant Nalwade on October 02, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.