नाती तशी अनेकच असतात.

जीवनात नाती तशी अनेकच असतात.....

पण ती जपणारी लोक फार कमीच असतात......

काही नाती असतात रक्ताची,  तर काही हृदयाची......

काही नाती असतात जन्मो-जन्मीची,  तर काही.. ' काही क्षणापुरतीची '.......

काही नाती असतात,  केसांसारखी न तुटणारी,  पण वेळ आलीच तर वाकणारी.....

काही नाती असतात,  लांबुनच आपले म्हनणारी,  जवळ गेल्यावर मात्र दूर करणारी.....

काही नाती असतात,  पैशाने विकत घेता येणारी,  तर काही प्रेमाने आपलेसे करणारी......

काही नाती असतात,  न जोडता सुद्धा टिकणारी,  तर काही जोडून सुद्धा तुटणारी.........
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade