कुणी नसत रे.

आज खरचं कुठे मी चुकलो असेलका ?
याचा शोध करायचा आहे ♥

आज पासून तिच्याशिवाय का होईना पण
एकटेच जगण्याचा प्रयत्न करायचा आहे ♥

तिने कायमचे दुरावले मला
हेच मनाला घट्ट समजावयाचे आहे ♥

आज तू परत एकटाच या जगात
हेच त्याला बजावयाचे आहे ♥

कुणी नसत रे आपल वेळेवर
याचीच त्याला जाणीव द्यायची आहे♥

आता तुला एकटेच जगायचे आहे
हेच त्याला आता शिकवायचे आहे♥

अरे! हे वेड्या रडतोस कशाला?
तुला तिच्यासाठी रडूनही हसायचे आहे♥

ती खूप सुखात राहावी आयुष्यात
म्हणून तुला दुखःतच जगायचे आहे ♥

विसरायला सांगितले ना तिने तुला?
मग तिच्या सुखासाठी तू खरच विसरलास हेच तुला तिला दाखवायचे आहे ♥

चल सोड तो विषय आता कारण......
आज पासून तुला परत तिच्याशिवाय  मरायला शिकायचे आहे
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade