Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

तू माझा कोण आहेस

कसे सांगू तुला मी की तू माझा कोण आहेस
तू आयुष्यात असण्यानेच आयुष्याला माझ्या अर्थ आहे

तुझं अस्तित्त्व हेच आता माझं अस्तित्त्व झालंय
तुझ्या सुखदुःखातच माझं सुखदुःख सामावलंय
...
तुझ्या माझ्यात एक असं गोड नातं फुललंय
तुझ्याशिवाय जगणंही आता कठीण होऊ लागलंय

जीवनात कधी न यावा या नात्यामधे दुरावा
असाच राहो कायम हा प्रेमातला गोडवा !!

तू माझा कोण आहेस तू माझा कोण आहेस Reviewed by Hanumant Nalwade on October 18, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.