पुन्हा प्रेम करू लागता .

♥ जेव्हा तुम्ही प्रेम करता, .... तेव्हा तुम्ही दुखावले जाता ♥

♥ जेव्हा तुम्ही दुखावले जाता, .... तेव्हा तुम्ही द्वेष करता ♥

♥ जेव्हा तुम्ही द्वेष करता, .... तेव्हा तुम्ही विसरायचा प्रयत्न करता ♥

♥ जेव्हा तुम्ही विसरायचा प्रयत्न करता, .... तेव्हा तुम्ही मिस करायला लागता ♥

♥ आणि जेव्हा तुम्ही मिस करायला लागता, .... तेव्हा तुम्ही पुन्हा प्रेम करू लागता ♥

♥ ♥ ♥ ♥ पुन्हा प्रेम करू लागता !! ♥ ♥ ♥ ♥
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade