विसरलो.

हुशारी मिळवताना शहाणपण विसरलो I
समजत नाही मी घडलो की बिघडलो II
तंत्रज्ञानामागे धावताना आत्मज्ञान विसरलो I
पैसा हीच सक्ती समजून इश्वरभक्ती विसरलो II
सुख शोधताना जीवनाचा बोध विसरलो I
सुखासाठी साधने वापरताना साधना विसरलो II
भौतिक वस्तूच्या सुखात नैतिकता विसरलो I
धन जमा करताना समाधान विसरलो II
तंत्रज्ञान शोधताना ते वापरण्याचे भान विसरलो I
परिक्षार्थी शिक्षणात हाताचे कौशल्य विसरलो II
टी.व्ही. आल्यापासून बोलणं विसरलो I
जाहिरातीच्या मार्‍यामुळे चागलं निवडणं विसरलो II
गाडी आल्यापासून चालणं विसरलो I
मोबाईल आल्यापासून भेटीगाठी विसरलो II
कॅलक्युलेटर आल्यापासून बेरीज विसरलो I
संगणकाच्या वापराने विचार करणं विसरलो II
संकरीत खाल्यामुळे पदार्थांची चव विसरलो I
फास्टफूडच्या जमान्यात तृप्तीचे ढेकर विसरलो II
ए.सी. मध्ये बसून झाडाचा गारवा विसरलो I
परफ्युमचा वापरामुळे फुलांचा सुगंध विसरलो II
चातुर्य मिळवताना चरित्र विसरलो I
जगाचा भूगोलात गावाचा इतिहास विसरलो  II
बटबटीत प्रदर्शनात सौंदर्यचे दर्शन विसरलो I
रिमिक्सच्या गोंगाटात सुगमसंगीत विसरलो II
मृगजळामागे धावताना कर्तव्यातला आनंद विसरलो I
स्वतःमध्ये मघ्न राहून दुसर्‍याच्या विचार विसरलो II
सतत धावताना क्षणभर थांबणं विसरलो I
जागेपणी सुख मिळवताना सुखानं झोपणं विसरलो II
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade