Monday, September 2, 2013

प्रेम नसतं

आपल्याला कोणी आवडणं हे प्रत्येक वेळी च प्रेम नसतं
आकर्षणाचं स्वप्नं ते आकर्षणंच असतं...

मान्य आहे,आकर्षणात प्रेम केव्हा केव्हा दिसतं...
पण् जे चकाकतं...ते प्रत्येक् वेळीच् सोनं नसतं

मन् आपलं वेडं असतं वेडं आपण व्हायचं नसतं..
मन मारुन जगण्यापेक्षा वेळीच त्याला आवरायचं.

अशावेळी....आणि अशाच वेळी आपल्या मनाला
आपणच आवरायचं असतं .

खरं प्रेम एकदाच होतं ते कधीही विसरता येत नाही
शुद्ध, हळव्या भावनांचं आभाळ अनेकांवर पसरता येत नाही....!!!!!!
Reactions: