तुझी वाट.........~♥~

तुझी वाट पाहणाऱ्या माझ्या डोळ्यांतले भाव,
तूला तर कधि कळलेच नाही.....
पण माझे डोळेसूध्दा किती हट्टी आहेत पहा,
त्यानी तुझी वाट पाहणे सोडलेच नाही...

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top