माणूस शोधतोय

September 20, 2014
हसत हसणारी माणसं, रडून रडणारी माणसं, हसून रडणारी माणसं, रडून हसणारी माणसं, मी सुखी माणूस शोधतोय..... आहे त्यात गप्प बसणारी माणसं...
माणूस शोधतोय माणूस शोधतोय Reviewed by Hanumant Nalwade on September 20, 2014 Rating: 5

आठवण येत आहे

September 17, 2014
आज तुझी खुप आठवण येत आहे... नकळत डोळ्याच्या कढा पाणावतात, पण...पण...अश्रु येत नाही! जशी शरीरावर ऐखादी जखम झाल्यावर, त्यावरची खपली गळू...
आठवण येत आहे आठवण येत आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on September 17, 2014 Rating: 5

डोळे खुप बोलके असतात

September 17, 2014
डोळे खुप बोलके असतात, बोलतानाही हसत असतात, हसतानाही कधी कधी रडत असतात, रडतानाही काही सांगत असतात, सांगताना निस्वार्थि प्रेम दाखवत असता...
डोळे खुप बोलके असतात डोळे खुप बोलके असतात Reviewed by Hanumant Nalwade on September 17, 2014 Rating: 5

तु प्राणच का नाही घेतला

September 09, 2014
दोन शब्दात बोललीस तु  सार काही संपल कसे समजावू तुझ्या त्या शब्दाने जगच माझ लुटल रचत बसलो स्वप्न स्वताला फसवत फसवत कसे समजावू ...
तु प्राणच का नाही घेतला तु प्राणच का नाही घेतला Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

नाजुक फुलासारखी

September 09, 2014
मैत्रीण माझी नाजुक फुलासारखी  वाऱ्याबरोबर डोलणाऱ्या इवलाश्या रोपटयासारखी हसण तिच खळखळणाऱ्या झऱ्यासारख  मनही तिच त्यातील निर्मळ पाण्यासार...
नाजुक फुलासारखी नाजुक फुलासारखी Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

निजले अजून आहे

September 09, 2014
सरले बरेच काही, उरले अजून आहे  तुटले तरी जरासे, जुळले अजून आहे वणव्यात पोळलेल्या, राती कितीक सार्‍या  वैशाखस्वप्न हिरवे, जपले अजून आहे ...
निजले अजून आहे निजले अजून आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

विसरायचा प्रयत्न करुन पहा

September 09, 2014
"जर आपल्या जीवनात असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे आपल्या जीवनातील महत्व ,आपल्यासाठी त्या व्यक्तीची किंमत.. आपल्या जीवनातील त्या व्यक्त...
विसरायचा प्रयत्न करुन पहा विसरायचा प्रयत्न करुन पहा Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

फक्त प्रश्न

September 09, 2014
कॉलेजच्या धुंद वातावरणात ती भेटते. फुलासारखे फुलायचे ..... फुलपाखरासारखे फुलांवर झुलायचे हे दिवस. खट्याळ.....उनाड...... स्वछंदी...... आनं...
फक्त प्रश्न फक्त प्रश्न Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

ते तुलाच शोधत असेल

September 09, 2014
आयुष्यात प्रेम नावाचा भाग प्रत्येकाच्या वाट्याला एकदा तरी येतो आणि तो नक्कीच यावा कारण त्याशिवाय जगणं काय ते नाही उमगत…. आपण मनाने , शरी...
ते तुलाच शोधत असेल ते तुलाच शोधत असेल Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना

September 09, 2014
एकदा एका प्रियासी ने आपल्या प्रियकराला विचारले  तू मला नेहमी तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना? जसं मी तुला माझ्या हृदयात ठेवलं आहे तसं  तेव्हा प्रि...
तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5
गारवा, वार्‍यावर भिरिभर पारवा गारवा, वार्‍यावर भिरिभर पारवा Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

मी पुन्हा एकांत शोधत जातो

September 09, 2014
तू असलीस कि मनी एक वेगळाच नाद असतो गर्दीत हि बाग फुलावी असा प्रेमळ आभास असतो कटू उन्हातही तुझ्या सावलीत क्षणभंगुर असतो मनी मात्र तुझ्या आ...
मी पुन्हा एकांत शोधत जातो मी पुन्हा एकांत शोधत जातो Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

कधी अस्त होत नाही

September 09, 2014
मी माझ्यासाठी जगतो की तुझ्यासाठी हेच कळत नाही... रोज सूर्य ,चंद्र येवून जातात तुझा मात्र मनात कधी अस्त होत नाही...
कधी अस्त होत नाही कधी अस्त होत नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

येवुन मिठीत आज म्हणाली

September 09, 2014
येवुन मिठीत आज म्हणाली  तुझ्या शिवाय काही सुचत नाही  तूच हवास जवळ सारखा....... मनाला दुसरं काही रुचत नाही  सांग ना रे हल्ली असं का होत...
येवुन मिठीत आज म्हणाली येवुन मिठीत आज म्हणाली Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

मी भुलत गेलो

September 08, 2014
तुझ्या अशा फसव्या नजरांनाच  मी भुलत गेलो तू सोडत होतीस केस मोकळे  मी मात्र गुंतत गेलो तुझ्या जादुई हसण्यातच  मी फसत गेलो त्या मोहवणाऱ्या क्...
मी भुलत गेलो मी भुलत गेलो Reviewed by Hanumant Nalwade on September 08, 2014 Rating: 5

एक स्वप्न अपुर्णच

September 01, 2014
एक स्वप्नासाठी माणूस हरवून जातो, स्वप्नपूर्ण करण्यासाठी स्वतःलाही विसरून जातो, स्वप्न होइल पूर्ण म्हणून धडपडत राहतो, धडपडता धडपडता ...
एक स्वप्न अपुर्णच एक स्वप्न अपुर्णच Reviewed by Hanumant Nalwade on September 01, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.