कधी अस्त होत नाही

मी माझ्यासाठी जगतो की
तुझ्यासाठी हेच कळत नाही...

रोज सूर्य ,चंद्र येवून जातात
तुझा मात्र मनात कधी अस्त होत नाही...
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade