हरकत नाही.

August 31, 2012
विसरु नकोस तू मला इतकेच सांगणे आहे तुला विसरु नकोस तू मला नहीं जमल फुलायाला कोमेजुन मात्र जावू नकोस माझ्या प्रीत फुला इतकेच सांगणे आ...
हरकत नाही. हरकत नाही. Reviewed by Hanumant Nalwade on August 31, 2012 Rating: 5

तू मेरी अधूरी प्यास प्यास.

August 30, 2012
तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आगई मन को रास रास अब तो तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आगई मन को रास रास अब तो तू आजा पास पा..स है गुज़ारि...
तू मेरी अधूरी प्यास प्यास. तू मेरी अधूरी प्यास प्यास. Reviewed by Hanumant Nalwade on August 30, 2012 Rating: 5

भिजलेली आठवण

August 30, 2012
पाऊस हा मला आठवतो.. भिजता भिजता तुझी आठवण सतावतो… ती आठवण…पाहिले तुला भिजताना.. आज भिजताना का हा पाऊस मला सतावतो… असाच एक पाऊस आठवतो…...
भिजलेली आठवण भिजलेली आठवण Reviewed by Hanumant Nalwade on August 30, 2012 Rating: 5

अनपेक्षित.

August 30, 2012
का असावी कोणासाठी अपेक्षा का असावी आशा निराशा जगत राहावे जगण्याचे मार्ग असेच जगावे आयुष्य अनपेक्षित जगलो अनेक उमेदी आशा-अपेक्षा का...
अनपेक्षित. अनपेक्षित. Reviewed by Hanumant Nalwade on August 30, 2012 Rating: 5

मोक्ष……..

August 30, 2012
का असो हरले सर्वस्व उभा राहीलो पुन्हा मिळवावे आपले सर्वस्व जगवूनी तीच उमेद पुन्हा…. दु:ख दिले दु:ख मिळाले अश्रू दि...
मोक्ष…….. मोक्ष…….. Reviewed by Hanumant Nalwade on August 30, 2012 Rating: 5

अरे संसार संसार

August 29, 2012
अरे संसार संसार, जसा तवा चुल्ह्यावर, आधी हाताला चटके, तेव्हा मिळते भाकर । अरे संसार संसार, होटा कधी म्हनू नाही राउळीच्या कयसाले, लो...
अरे संसार संसार अरे संसार संसार Reviewed by Hanumant Nalwade on August 29, 2012 Rating: 5

प्रेमात पडलोय ग़.

August 28, 2012
मी खरंच तुझ्या प्रेमात पडलोय ग़ अजुन ही तुला हे कसे कळत नाही तू नसताना ही तुझ्या आठवणीतच असतो तू असतेस तेव्हा ते प्रेम तुला कसे कळत नाही...
प्रेमात पडलोय ग़. प्रेमात पडलोय ग़. Reviewed by Hanumant Nalwade on August 28, 2012 Rating: 5

असेल कोणीतरी.

August 27, 2012
असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास... एखाद्या वळणावर माझी वाट पाहणारी माझ्यासाठी थांबलेली माझ्या भेटीसाठी आसुसलेली असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास मा...
असेल कोणीतरी. असेल कोणीतरी. Reviewed by Hanumant Nalwade on August 27, 2012 Rating: 5

मी विचारलं आणि ती म्हणाली...

August 27, 2012
मी तिला विचारले किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम, हसत म्हणाली माझ्या नजरेला जरा वाचत जा...  मी विचारले किती गं असे भेटायचे चोरून चोरून, ती म...
मी विचारलं आणि ती म्हणाली... मी विचारलं आणि ती म्हणाली... Reviewed by Hanumant Nalwade on August 27, 2012 Rating: 5

प्रेम म्हणजे.

August 23, 2012
प्रेम म्हणजे.... रोज रात्री आकाशात तारा तुटतो का हे पाहणं.. आणि तुटणाऱ्या ताऱ्याकडे तो फक्त आपलाच व्हावा हे एकच मागणं ... प्रेम म्हणजे......
प्रेम म्हणजे. प्रेम म्हणजे. Reviewed by Hanumant Nalwade on August 23, 2012 Rating: 5

प्रेम मनापासून मनापर्यंत.

August 23, 2012
तू पण प्रेम केलस  मी पण प्रेम केलं ना तू मला कधी विसरू शकलीस ना मी तुला कधी विसरू शकलो कारण आपण दोगान्ही जे प्रेम केलं ते असं तसं प्रे...
प्रेम मनापासून मनापर्यंत. प्रेम मनापासून मनापर्यंत. Reviewed by Hanumant Nalwade on August 23, 2012 Rating: 5

मन हलकं करणारे शब्द.

August 23, 2012
शब्द….!!!! मन उदास असलं की…. काय करावे तेच सुचत नाही… कसे आणि काय शब्द मांडायचे तेच सुचत नाही.. मन एकटं पडलेलं असतं ……काळ्या ढगांनी आभाळा...
मन हलकं करणारे शब्द. मन हलकं करणारे शब्द. Reviewed by Hanumant Nalwade on August 23, 2012 Rating: 5

तीच माझी प्रिया..

August 23, 2012
तीच माझी प्रिया..गुलाबी ड्रेसमध्ये उभी, तीच माझी प्रिया.. ठेवणीतली उंची, काळेभोर केस, टपोरे डोळे, तीच माझी प्रिया.. नाक मात्र बसकं,हातात...
तीच माझी प्रिया.. तीच माझी प्रिया.. Reviewed by Hanumant Nalwade on August 23, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.