अशी असावी ती

अशी असावी ती नाही भेटलो मी दिवसभर तर तीने खुप बैचेन व्हावं संध्याकाळी ऒफ़िसबाहेर भेटून मला अगदि सरप्राईज द्याव भेटण्यासाठीठरलेल्या जागी तीने माझ्या आधी यावं आणिमीउशिरा आलो म्हणुन मग लटके लटकॆ रागवावं फ़िरताना जर मी नजरेआड झालो तर तीने कावरबावरं व्हावं आणिमीदिसल्यावर मात्र अश्रू लपवत मला प्रेमान ओरडावं माझं काही चुकलं तर तीन कधीही न रागवावं अबोला धरुन मलान रडवता काय चुकलं ते समजवावं अशी असावी ती..
अशी असावी ती अशी असावी ती Reviewed by Hanumant Nalwade on July 27, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.