ती स्वःतालाच म्हणत असते

पिँपळाच्या पानासारख बनु नका जे अकाली गळुन जातात!
मेँहदीच्या पानासारख बना
जे स्वःताला कुस्करुन दुसरयांच्या आयुष्यात रंग भरतात!

Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade