पिँपळाच्या पानासारख बनु नका जे अकाली गळुन जातात!
मेँहदीच्या पानासारख बना
जे स्वःताला कुस्करुन दुसरयांच्या आयुष्यात रंग भरतात!

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top