Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

ती स्वःतालाच म्हणत असते

पिँपळाच्या पानासारख बनु नका जे अकाली गळुन जातात!
मेँहदीच्या पानासारख बना
जे स्वःताला कुस्करुन दुसरयांच्या आयुष्यात रंग भरतात!

ती स्वःतालाच म्हणत असते ती स्वःतालाच म्हणत असते Reviewed by Hanumant Nalwade on March 20, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.