Results for खूप प्रेम करतो

अग वेडे खरे प्रेम

February 27, 2015
अग वेडे खरे प्रेम खरच काही मागत नसते देणे घेणे त्याच्या हिशोबात मुळीसुद्धा नसते प्रेमासाठी फक्त एकदाच प्रेम करून बघ लाख दु:ख येवू देत पण ज...
अग वेडे खरे प्रेम अग वेडे खरे प्रेम Reviewed by Hanumant Nalwade on February 27, 2015 Rating: 5

विचार कर रे परत येण्याचा

December 16, 2013
आपणच ठरवल होत ना रे कधीच सोडायची नाही साथ एकमेकांची पण, आयुष्यात कुठे काय ते मोठे वादळ आले तू फक्त माझ्याकडे येण्याचा प्रयत्न तर कर मी स्...
विचार कर रे परत येण्याचा विचार कर रे परत येण्याचा Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

खुप प्रेम करायचा

December 09, 2013
होता एक वेडा मुलगा होता एक वेडा मुलगा तिच्यावर खुप प्रेम करायचा,आठवण तिची आल्यावर कविता करत बसायचा.कधी तिच्या केसांत गुंतायचा कधी तिच्या ...
खुप प्रेम करायचा खुप प्रेम करायचा Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

खूपच फडफडू लागतात

December 09, 2013
तुझे अन माझे नाते तर असे आहे कि जसे डोळे आणि पापण्यांचे असते... जर पापण्या थोडा वेळ पण नाही झाकल्या  तर डोळे पटकन रडू लागतात.. आणि जर ड...
खूपच फडफडू लागतात खूपच फडफडू लागतात Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

प्रेम हे तेव्हा आहे

August 19, 2013
प्रेम हे तेव्हा आहे, जेव्हा प्रियकर प्रियासीकडे किस मागतो, व प्रियासी आपले डोळे बंद करून, त्याला किस करायला परवानगी देते..... पण ????? ...
प्रेम हे तेव्हा आहे प्रेम हे तेव्हा आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on August 19, 2013 Rating: 5

म्हणजे प्रेम

July 07, 2013
मला माझ्या मित्राने विचारले कि प्रेम म्हणझे नेमके काय ? मी त्याला सागितले की, कितीही जवळ जाणार असेल तरीगाडी सावकाश चालव आणि पोहचल्यावर फो...
म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम Reviewed by Hanumant Nalwade on July 07, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.