प्रेम आणि मृत्यु

प्रेम आणि मृत्यु हे असे पाहुणे आहेत. कधी येतील हे सांगता येत नाही. पण दोघांचे काम मात्र सारखेच आहे. एक हृदय चोरते आणि दुसरा त्या हृदयाचे ठोके.
प्रेम आणि मृत्यु प्रेम आणि मृत्यु Reviewed by Hanumant Nalwade on February 04, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.