Wednesday, December 4, 2013

मग तू आज कुठून मला ओळखायची

कधीच विसरता नाही आले मला.. तुझ माझ प्रेम एकेक शपथ सांजेची..
कधीच दाखवता नाही आले मला.. व्रण मनावरचे अन तडफड हृदयाची..
कधीच बोलता नाही आले मला.. न वेळ येऊ दिलीस कधी शब्दांना बोलण्याची..
कधीच आता घराबाहेर निघता नाही आले मला.. सांजवेळी किनाऱ्यावर आठवण तुझी आधी येयची...
कधीच तू मागे वळून नाही पाहिलेस मला.. न मी अपेक्षा केली होती तू मागे पाहण्याची..
कधीच आता सजले सरण बोलवणारे मला.. तरीही मन गुंतले तुझ्यात...
वेडे आहे न ते... आजही त्याला आस आहे...एकदा तुला शेवटच बघण्याची..
कधीच..कधीच... पण तू!!!
जाऊदे ग सये.. तू नाही समजायची... तू तेव्हा ही नाही समजलेस मला..
मग तू आज कुठून मला ओळखायची..
Reactions: