Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds

धड धड वाढते ठोक्यात

टिक टिक वाजते डोक्यात धड धड वाढते ठोक्यात कभी जमीन कधी नभी, संपते अंतर झोक्यात..
नाही जरी सरी तरी भिजते अंग पाण्याने सोचो तुम्हें पलभर भी बरसे सावन जोमाने शिंपल्यांचे शो-पीस नको जीव अडकला मोत्यात टिक टिक वाजते डोक्यात धड धड वाढते ठोक्यात....
सूर ही तू, ताल ही तू रुठे जो चांद वो नूर है तू आसु ही तू हसू ही तू ओढ मनाची नि हूरहुर तू रोज नवे भास तुझे, वाढते अंतर श्वासात टिक टिक वाजते डोक्यात धड धड वाढते ठोक्यात......
धड धड वाढते ठोक्यात धड धड वाढते ठोक्यात Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.