विश्वास

विश्वास बनून माणसे जीवनात येतात,
स्वप्न होऊन मनात घर करून जातात,
सुरुवातीला विश्वास देतात कि ते आमचे
आहेत,
मग का कोणास ठाऊक एकटे सोडून
जातात.........
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade