मी हि प्रेम केले होते तिच्यावर, पण तिला ते ओळखता आले नाही,

मी तर नेहमी तिचाच होतो, पण तिलाच माझ होता आले नाही.

माझ्या मनातले खरे प्रेम तिला कधी पाहताच आले नाही,


डोळ्या समोरून दूर केले तरीतिला मनातून काढताच आले नाही.

तिच्या विरहाच्या दुख्हातून अजून हि बाहेर पडता आले नाही,

खूप प्रयत्न करून हि तुला विसरताच आले नाही.


ती सोडून गेली तरी मला तिलासोडताच आले नाही,

चारचौघात मला मोकळ हसतच आलेनाही.

सात पावले हि तिला माझ्या सोबत चालताआले नाही,

सात ज्याला मानले, त्याला या एका जन्मात सुद्धा माझ होता आले नाही.

गूगल ऐडवर्ड्स

 
Top