Who I m

June 29, 2014
It's possible to feel so much hate you stop feeling it at all.Like a fish not knowing it's in water.Why defend yourself to men to...
Who I m Who I m Reviewed by Hanumant Nalwade on June 29, 2014 Rating: 5
Jab tak hum kisi ke humdard nahi bante na Jab tak hum kisi ke humdard nahi bante na Reviewed by Hanumant Nalwade on June 27, 2014 Rating: 5
एक ७ वर्षाच्या मुलाची आई मरते एक ७ वर्षाच्या मुलाची आई मरते Reviewed by Hanumant Nalwade on June 25, 2014 Rating: 5

अशीच आहे ती

June 15, 2014
भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी"मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसलीस" असं बोलल्य...
अशीच आहे ती अशीच आहे ती Reviewed by Hanumant Nalwade on June 15, 2014 Rating: 5

माझ्याजवळ आहॆस

June 07, 2014
तू कूठेही असलीस तरी माझ्याजवळ आहॆस तू कशही असलीस तरी आजही माझी आहे फ़रक एवढाच की मी आज तुझा राहीलॊ नाही माझ्या स्वप्नांत...
माझ्याजवळ आहॆस माझ्याजवळ आहॆस Reviewed by Hanumant Nalwade on June 07, 2014 Rating: 5

एक जीव

June 02, 2014
"एक अश्रू.." तुझ्यासाठीच जपून ठेवलेला.. जेव्हा ..गर्दीतही खूप एकटं वाटतं.. तेव्हा..तो अश्रू..हलकेच माझ्या पापण्यांना भिजवत...
एक जीव एक जीव Reviewed by Hanumant Nalwade on June 02, 2014 Rating: 5

ती कारण होती

June 01, 2014
मी हसत होतो, ती हसवत होती, मी फसत होतो, ती फसवत होती..... मी चिडत होतो, ती चिडवत होती, मी रडत होतो, ती रडवत होती..... मी बोलत होतो, ती विच...
ती कारण होती ती कारण होती Reviewed by Hanumant Nalwade on June 01, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.